Koulutukset

Picture

Kasvatus- ja opetusalan johtotehtäviin orientoiva ohjelma 2018-2019

Vetovoimaiselle ja kasvavalle Tampereen kaupunkiseudulle tarvitaan tulevaisuudessakin osaavia kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia ja johtajia. Kasvatus- ja opetusalan johtotehtäviin orientoiva ohjelma 2018-2019 vastaa osaltaan tähän tarpeeseen tuottamalla laaja-alaisesti valmiuksia kasvatus- ja opetusalan johtotehtävistä kiinnostuneille.

Vara- ja apulaisjohtajille/rehtoreille/esimiehille sekä erilaisten johto-, suunnittelu- ja kehittämisryhmien jäsenille tai tiiminvetäjille tarkoitetun ohjelman tavoitteena on valmentaa ja edistää hakeutumista kasvatus- ja opetusalan johtotehtäviin:

- lisäämällä mielenkiintoa ja luomalla positiivinen kuva johtotehtävistä ammattina ja omana professiona

- tukemalla ja vahvistamalla osanottajien valmiuksia suuntautua johtotehtäviin

- valmentamalla osallistujien tietoja, taitoja ja valmiuksia johtamistyöhön

- tukemalla osallistujien henkilökohtaista ammatillista kehittymistä ja kasvua johtajan professiossa

- luomalla ohjelman järjestäjille verkosto, josta voidaan rekrytoida uutta henkilöstöä johtotehtäviin

 

Yhdeksän lähipäivän mittaisen ohjelman keskeisiä sisältöjä ovat:

- valtakunnallinen ja kunnallinen varhaiskasvatus- ja koulutuspolitiikka

- päiväkoti, perhepäivähoito ja oppilaitos osana kunnan kasvatus- ja koulutusjärjestelmää

- strateginen kehittäminen

- varhaiskasvatus-/opetussuunnitelma

oma yksikkö osana verkostoa – verkostoyhteistyö, oppiminen ja kehittäminen

- oppivan yhteisön johtaminen, kehittäminen ja laadun arviointi

- osaamisen johtaminen

- pedagogisen kehittämisen johtaminen

- moniammatillisen asiantuntijayhteisön johtaminen

- toimivan vuorovaikutuksen menestystekijät

- ammatillisen kehittymisen strategioita – työhyvinvointi

- kasvatus- ja opetusalan johtajan työn jäsentämisen malleja

- kirjallisuuteen tutustumista

21.9. käynnistyvä ohjelma on yhdeksän lähikoulutuspäivän laajuinen (to 25.10., ke 21.11., ma 17.12., ti 8.1.2019, ke 6.2., ti 19.2., to 28.3. ja päätöspäivä 15.5.2019) ja se sisältää joitain työhön liittyviä tehtäviä (mm. kokeneen kasvatus- ja opetusalan johtajan työn varjostaminen ”job shadowing” ainakin yhden päivän ajan) sekä henkilökohtaisen kehittymistehtävän. Ohjelman vastuullisena kouluttajana ohjelmassa toimii johdonkouluttaja, kehityskonsultti ja työnohjaaja KM Mikko Salonen. Ohjelmaan hakeutuminen on vapaata mutta paikat on jyvitetty kuntien/kaupunkien koon mukaan ja kunnat/kaupungit päättävät omat edustajansa.

Jaksot 4., 5. ja 9. on jaettu koulupuolen ja varhaiskasvatuksen ryhmiin. Tämän vuoksi aikataulupalkissa on enemmän kuin yhdeksän päivämäärää. 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
21.09.2018 08:30
25.10.2018 08:30
21.11.2018 08:30
17.12.2018 08:30
18.12.2018 08:30
08.01.2019 08:30
09.01.2019 08:30
06.02.2019 08:30
19.02.2019 08:30
28.03.2019 08:30
14.05.2019 08:30
15.05.2019 08:30
Picture

Vahvuutta lukukäsitteeseen, ymmärrystä yhtälönratkaisuun (0.-2.lk ryhmä)

Rakenna oppilaidesi matematiikan osaaminen kestävälle pohjalle!

Koulutuksessa rakennetaan yhteistä matemaattisen ajattelun polkua esiopetuksesta yläkouluun (0-9lk). Kahden lähikoulutuspäivän kokonaisuudessa saat tutkittua tietoa ja käytännön työkaluja oppilaidesi matemaattisen ajattelun kehittämiseen.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
16.02.2019 10:00
16.03.2019 10:00
Picture

Vahvuutta lukukäsitteeseen, ymmärrystä yhtälönratkaisuun (3.-6.lk ryhmä)

Rakenna oppilaidesi matematiikan osaaminen kestävälle pohjalle!

Koulutuksessa rakennetaan yhteistä matemaattisen ajattelun polkua esiopetuksesta yläkouluun (0-9lk). Kahden lähikoulutuspäivän kokonaisuudessa saat tutkittua tietoa ja käytännön työkaluja oppilaidesi matemaattisen ajattelun kehittämiseen.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
16.02.2019 10:00
16.03.2019 10:00
Picture

Vahvuutta lukukäsitteeseen, ymmärrystä yhtälönratkaisuun (7.-9.lk ryhmä)

Rakenna oppilaidesi matematiikan osaaminen kestävälle pohjalle!

Koulutuksessa rakennetaan yhteistä matemaattisen ajattelun polkua esiopetuksesta yläkouluun (0-9lk). Kahden lähikoulutuspäivän kokonaisuudessa saat tutkittua tietoa ja käytännön työkaluja oppilaidesi matemaattisen ajattelun kehittämiseen.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
16.02.2019 10:00
16.03.2019 10:00
Picture

O365:n pedagogisten käyttömahdollisuuksien laajentaminen (Pirkanmaan tutoropettajat - hankkeen tutoropettajille)

O365:n pedagogisten käyttömahdollisuuksien laajentaminen (Pirkanmaan tutoropettajat -hankkeen tutoropettajille)

Pirkanmaan tutoropettajat hankkeen koulutuksessa tutustutaan O365-ympäristön mahdollisuuksiin luokkatyöskentelyssä. Tarkemmin aiheina ovat mm. Sway, NoteBook, Forms ja Teams. Ota koulutukseen mukaan oma läppäri tai vastaava.

Tilaisuudessa on tarjolla aamiainen (klo 8.30-9.00), lounas ja iltapäiväkahvit.

Kouluttajana toimii Simo Marttinen (O365-kouluttaja, tutoropettaja)

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
06.03.2019 08:30
Picture

Lasten kehotunnekasvatus

Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa ja tukea alle kouluikäisen lapsen kehotunnekasvatuksesta ja seksuaalisesta kehityksestä, malleja miten vastata lasten kysymyksiin tai opettaa turvataitoja sekä keinoja puhua aiheesta vanhempien kanssa.  

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
06.03.2019 09:00
Picture

Kikatus: Uusia ideoita kielenopetuksen varhentamiseen!

Tervetuloa hakemaan uusia ideoita kielenopetuksen varhentamiseen! Iltapäivän aikana pääsemme kokeilemaan työpajoissa kielenopetuksen varhentamisen hyväksi havaittuja käytänteitä. Iltapäivän aikana on mahdollisuus osallistuja neljään työpajaan;  liikunta- ja musiikkipajaan, askartelupajaan, draama- ja leikkipajaan sekä peli- ja iPad-pajaan. Koulutus on maksuton ja soveltuu sekä uusille että jo kokeneille kielten varhentajille, niin kielenopettajille kuin luokanopettajille.

 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
07.03.2019 12:00
Picture

Luovuus, digitaalisuus ja tarinankerronta yhdistyy - opi yksi käyttökelpoinen menetelmä toteutettavaksi lapsiryhmässä iPadilla 7.3

Teemme sadun iPadia ja iMovie ohjelmaa käyttäen. Tässä tavassa yhdistyvät digitaalisuus, luovuus ja tarinan kerronta eli samalla toteutamme monipuolisesti uutta vasua.

Omat iPadit mukaan.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
07.03.2019 12:45
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
07.03.2019 13:15
14.03.2019 13:15
21.03.2019 13:15
Picture

Digiajan osaamisen päivitys 2 – Varhaiskasvatuksen pedagogiikka näkyväksi!

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle suunnatussa koulutuksessa syvennetään osallistujien mediapedagogista osaamista ja perehdytään yhdessä kokeillen sisällöntuottamisen, dokumentoinnin ja osaamisen jakamisen mahdollisuuksiin digiä hyödyntäen.

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa ja monipuolistaa varhaiskasvattajien osaamista digin ja mediakasvatuksen huomioimisessa osana oman työyhteisön pedagogista arkea. Toiminnallisen työskentelyn kautta perehdytään osallistaviin ja innostaviin mediailmaisun, viestinnän ja sisällöntuottamisen muotoihin sekä osaamisen jakamiseen. Koulutus antaa tukea ja käytännön ohjausta myös varhaiskasvattajien omiin TVT-taitoihin sekä digivälineiden ja verkon monipuoliseen hyödyntämiseen.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
08.03.2019 08:30
26.04.2019 08:30
Picture

Aivot - yhdessä käyttöön oppimateriaalin käyttöönotto

Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi) ovat yhdessä päättäneet tehdä digitaalisen oppimateriaalin, joka toteuttaa seudullista 3.-6. luokkien ympäristöopin opetussuunnitelmaa parhaalla mahdollisella tavalla. Paikallisen opetussuunnitelman mukaan vuosiluokkaistettu muokattava oppimateriaali tukee laaja-alaista osaamista ja mahdollistaa eriyttämisen. Ympäristöoppi tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden digitaalisuuden pedagogiseen hyödyntämiseen. Ympäristöopin oppimateriaali tarjoaa rakenteen yhteistyölle koulujen ja kuntien kesken. Visuaalinen ja helposti eriytettävä oppimateriaali lisäävät kiinnostusta ympäristöoppiin. Oppimateriaali sisältää välineet itse- ja vertaisarviointiin, jatkuvaan arviointiin (portfolio) sekä sähköiset ja tulostettavat kokeet. Oppimateriaali toimii jo käytössä olevissa työvälineissä (Reppu ja Office 365). Tampereen kaupunkiseudun kunnat ja kaupungit ovat sitoutuneet huolehtimaan että digitaalisen aineiston käyttöön tarvittavat välineet ovat oppilaiden käytettävissä 3.-6.luokan ympäristöopin tunneilla.

Koulutusiltapäivässä esitellään materiaalista valmiina oleva Eurooppa-jakso. Koulutusiltapäivän jälkeen tiedät mitä materiaali pitää sisällään ja kuinka voit sitä opetuksessa parhaiten hyödyntää. Tervetuloa tutustumaan Tampereen seudun neljännen luokan opettajia varten tehtyyn oppimateriaaliin ja nauttimaan runsaasta kahvipöydästä.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
11.03.2019 13:30
Picture

Aivot - yhdessä käyttöön oppimateriaalin käyttöönottokoulutus tutoropettajille

Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi) ovat yhdessä päättäneet tehdä digitaalisen oppimateriaalin, joka toteuttaa seudullista 3.-6. luokkien ympäristöopin opetussuunnitelmaa parhaalla mahdollisella tavalla. 

Koulutusiltapäivässä esitellään materiaalista valmiina oleva Eurooppa-jakso. Koulutusiltapäivän jälkeen tiedät mitä materiaali pitää sisällään ja kuinka voit sitä opetuksessa parhaiten hyödyntää. Tervetuloa tutustumaan Tampereen seudun neljännen luokan opettajia varten tehtyyn oppimateriaaliin ja nauttimaan runsaasta kahvipöydästä.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
13.03.2019 13:00
Picture

Positiivinen cv-koulutus

Koulutuksessa muodostetaan kokonaiskuvan siitä, mitä vahvuusperustaisuus ja positiivinen pedagogiikka tarkoittavat opetuksessa sekä saadaan keinoja ja työvälineitä soveltaa sitä työssä ja työyhteisössä. Lisäksi opitaan ohjaamaan lapsia ja nuoria tunnistamaan, kehittämään ja dokumentoimaan vahvuuksiaan, taitojaan ja kiinnostuksen kohteitaan Positiivisen CV:n (PCV) avulla.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
19.03.2019 09:00
Picture

Luovuus, digitaalisuus ja tarinankerronta yhdistyy - opi yksi käyttökelpoinen menetelmä toteutettavaksi lapsiryhmässä iPadilla 27.3

Teemme sadun iPadia ja iMovie ohjelmaa käyttäen. Tässä tavassa yhdistyvät digitaalisuus, luovuus ja tarinan kerronta eli samalla toteutamme monipuolisesti uutta vasua.

Omat iPadit mukaan.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
27.03.2019 12:45
Picture

Aivot - yhdessä käyttöön -oppimateriaalin käytön lisäkoulutus

Tampereen kaupunkiseudun kuntien kouluissa on tavoitteena siirtyä käyttämään lukuvuosina 2019-2023 3.-6. luokkien ympäristöopissa Aivot – yhdessä käyttöön seudullisesti tuotettua digitaalista oppimateriaalia, joka toteuttaa seudullisesti hyväksyttyä opetussuunnitelmaa. Materiaali tukee myös laaja-alaista osaamista sekä mahdollistaa oppimisen eriyttämisen. Aivot- yhdessä käyttöön -projektin oppimateriaalin tuottavat kuntien opettajat yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kuntien sivistystoimen kanssa.

Aivot – yhdessä käyttöön -projektin ympäristöopin pilottijakso Eurooppa on parhaillaan kokeilussa Tampereen kaupunkiseudun kuntien kouluissa 4. luokilla. Tervetuloa kahvikupposen ja herkkujen ääreen tutustumaan materiaaliin ja kuulemaan, kuinka sitä voit opetuksessasi parhaiten hyödyntää. 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
27.03.2019 13:30
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
28.03.2019 13:15
04.04.2019 13:15
11.04.2019 13:15
Picture

Taidekaaren koulutus: VTS - Keskusteleva kuvan tarkastelu

Keskusteleva kuvan tarkastelu tai Visual Thinking Srtategies (VTS) on menetelmä, jossa syvennytään taidekuviin, opitaan tekemään tarkkoja huomiota ja muodostamaan perusteltuja mielipiteitä. Menetelmä sopii esimerkiksi opettajille, kuvataiteilijoille, museopedagogeille ja hoitoalalla työskenteleville. VTS -menetelmän avulla voidaan tukea mm. oppimaan oppimisen taitoja, kielellistä kehitystä, monilukutaitoa ja kykyä kriittiseen ajatteluun. Kurssin jälkeen menetelmää voi käyttää oppitunneilla, museovierailuilla ja muissa ryhmätilanteissa.

VTS -opetusmenetelmässä opettaja toimii keskustelun fasilitoijana. Menetelmä perustuu strukturoituun keskustelurunkoon sekä osallistujien yksilölliseen huomioimiseen.  Menetelmän avulla voi toteuttaa useita laaja-alaisen oppimisen tavoitteita. Yhdysvalloissa VTS on osa monen koulun opetussuunnitelmaa ja opettajat ovat soveltaneet sitä eri oppiaineisiin ja ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Menetelmällä voidaan vahvistaa kykyä kokea ja tulkita taidetta monipuolisesti ja rohkeasti.

Menetelmä perustuu kehityspsykologian teorioihin, kuten Piagetin  ja Vygotskyn ajatteluun. Sen keskeisin käsite visuaalinen ajattelu on peräisin Rudolf Arnheimilta.  Menetelmän vaikuttavuutta on myös tutkittu laajasti.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
02.04.2019 15:00
09.04.2019 14:00
Picture

Kaksikielisen opetuksen koulutuspäivä

Kielet omaksi! -hanke järjestää Tampereen kaupungin kaksikielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen opetushenkilöstölle koulutuspäivän  5.4. 2019 klo 9:15 -15:15. Koulutus pidetään Monitoimitalon 4. kerroksen Wivi Lönn- ja Strömmer-saleissa.

Koulutuspäivä tarjoiluineen on maksuton Tampereen kaupungin kaksikielisen opetuksen henkilöstölle. Voit tuoda tullessasi materiaaleja yhteiselle materiaalitorille.

Ilmoittautuminen Eeventissä 31.3.2019 mennessä.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
05.04.2019 09:15
Picture

KIELIÄ KEHIIN!- Varhennetun kielenopetuksen työpajailtapäivä

Kieliä kehiin! -hanke järjestää Tampereen kaupungin esiopetuksen opetushenkilöstölle varhennetun kielenopetuksen työpajailtapäivän.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
08.04.2019 13:00
Picture

Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy - syventävä koulutuspäivä

Suositun sosiaaliset ja psykososiaaliset ongelmat opetustyössä koulutuspäivien syventävän, kolmannen koulutuspäivän aikana keskitytään työssäjaksamiskysymyksiin sekä haastaviin vuorovaikutustilanteisiin työyhteisössä perheiden sekä lasten/nuorten kanssa. Koulutuspäivään voi tulla syventämään aiemmissa koulutuspäivissä opittua. Syventävä koulutuspäivä on kuitenkin oma kokonaisuutensa, joten aikaisempien koulutuspäivien suorittaminen ei ole este osallistumiselle.

Koulutuksen työmuoto on osallistujien kokemuksista ja tarpeista nousevien tapausesimerkkien läpikäyminen. Kokemusten pohjalta käydään läpi ongelmien tunnistamisen pulmia ja luodaan toimintamalleja sovellettaviksi erilaisiin tilanteisiin. Myös stressinhallintaa ja toimintaa kriisitilanteissa käsitellään tarpeiden ja kokemusten pohjalta. Työtapa on ratkaisu‐ ja voimavarakeskeinen, joka tarkoittaa maanläheistä ja myönteistä tapaa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Työskentelytapa korostaa luovia ratkaisuja, toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä. Kouluttajina opettajat, työnohjaajat ja psykoterapeutit Jaana Rajaveräjä ja Henriikka Lappalainen.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
25.04.2019 08:30
Picture

Hyvinvoiva koululainen - lapsi- ja perhelähtöisen kokonaiskoulupäivän kehittäminen Pirkanmaalla -käynnistystyöpaja

HUOM! Työpaja on tarkoitettu tilaisuuteen kutsutuille!

Hankkeessa mallinnetaan paikalliset olosuhteet huomioiva lapsen kasvua ja kehitystä tukeva koulupäivä, joka muodostuu tavoitteellisesta, kehittävästä ja lapsen hyvinvointia tukevasta aamupäivätoiminnasta, koulupäivästä ja iltapäivätoiminnasta. Hanke käynnistyy yhteiselle työpajalla, jossa esitellään projektia tarkemmin, asetetaan ohjausryhmä ja keskustellaan perheiden hyvinvointiin liittyen rakenteista ja sujuvista siirtymistä. Ohjelma tarkentuu lähempänä ajankohtaa.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
25.04.2019 13:00
Picture

Aivot - yhdessä käyttöön oppimateriaalin käyttöönotto

Tampereen kaupunkiseudun kuntien kouluissa on tavoitteena siirtyä käyttämään lukuvuosina 2019-2023 3.-6. luokkien ympäristöopissa Aivot – yhdessä käyttöön seudullisesti tuotettua digitaalista oppimateriaalia, joka toteuttaa seudullisesti hyväksyttyä opetussuunnitelmaa. Materiaali tukee myös laaja-alaista osaamista sekä mahdollistaa oppimisen eriyttämisen. Aivot- yhdessä käyttöön -projektin oppimateriaalin tuottavat kuntien opettajat yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kuntien sivistystoimen kanssa.

Aivot – yhdessä käyttöön -projektin 4. luokan ympäristöoppi on käytössä ensi lukuvuonna 2019-2020. Tervetuloa kahvikupposen ja herkkujen ääreen tutustumaan materiaaliin ja kuulemaan, kuinka sitä voit opetuksessasi parhaiten hyödyntää. ​

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
25.04.2019 13:30
Picture

Pirkanmaan lukioiden tutoropettajat -hankkeen koulutuspäivä

HUOM! Työpaja on tarkoitettu tilaisuuteen kutsutuille!

Pirkanmaan lukioiden tutoropettajat -hanke käynnistyy kaikille tutoropettajille tarkoitetulla koulutuspäivällä, jossa paneudutaan tutoroinnin perusteisiin sekä käydään läpi hankekäytännöt mm. työn dokumentointiin ja työajanseurantaan liittyen. Samassa yhteydessä kokoontuvat mukana olevien lukiokoulutuksen järjestäjien johdot, jotta kaikilla on yhteinen käsitys hankkeen tavoitteista ja työskentelytavoista.

Työpajassa tarjotaan lounas.

 

Rehtoreiden ohjelma klo 10-12.30 kokoustila Opus

- Hankkeen lyhyt esittely

- Muodostetaan yhteinen käsitys hankkeen tavoitteista ja työskentelytavoista

- Lounas klo 11.30-12.30  

 

Tutoreiden ohjelma klo 9-15.30 kokoustila Aaria

-Aamukahvi (tarjolla klo 8.45 alkaen)

-Hankkeen lyhyt esittely

-Tutoropettajan toimintakenttä ja verkostot

-Tutoropettajan roolit ja toimintamuodot

-Lounas klo 11.30-12.30

-Hankkeen käytännöt

- Iltapäiväkahvi

-Valmentava työote ja tilannetaju tutorin työvälineinä  

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
29.04.2019 09:00
Picture

Iloa ja voimaa luonnosta teemapäivä

Hiking travel kouluttajat järjestävät toiminnallisen Iloa ja voimaa luonnosta teemapäivän. Päivä tarjoaa toiminnallisia aktiviteetteja, malleja luonnossa järjestettävään opetukseen (oppitunnit, teemapäivät, liikuntapäivät).

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu Tampereen kaupungin opettajille ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
08.05.2019 08:30
Picture

Draamaa ja muita elämyksellisiä menetelmiä globaalikasvatukseen

Kiinnostavatko tarinat maailmalta, yhdenvertaisuus, rauhankasvatus sekä toiminnalliset menetelmät ja materiaalit näiden teemojen käsittelyyn? Rauhankoulun ja Tampereen seudun Maailmankoulun yhteistyössä järjestämä maksuton koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen henkilöstölle.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
15.05.2019 13:00
Picture

Pirkanmaan Kikatus -verkoston työpajailtapäivä: toiminnallisuutta kieltenopetukseen

Tervetuloa hakemaan uusia ideoita kielenopetuksen varhentamiseen! Iltapäivän aikana pääsemme kokeilemaan työpajoissa kielenopetuksen varhentamisen hyväksi havaittuja käytänteitä. Iltapäivän aikana on mahdollisuus osallistuja neljään työpajaan;  liikunta- ja musiikkipajaan, askartelupajaan, draama- ja leikkipajaan sekä peli- ja iPad-pajaan. Koulutus on maksuton ja soveltuu sekä uusille että jo kokeneille kielten varhentajille, niin kielenopettajille kuin luokanopettajille, esiopettajille ja varhaiskasvattajille. 

 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
20.05.2019 12:00