Koulutukset

Picture

Kaikille sopiva koulu - Koulun yhteisöllinen kehittäminen ja sen pedagoginen johtaminen

HUOM! Tämä koulutus on osa Tampereen ympäryskuntien inkluusion kehittämistä tukeva yhteistoiminta-hanketta, johon kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Valkeakoski, Vesilahti ja Ylöjärvi.

Koulutukseen osallistujat nimetään hankekunnista, joten ilmoittaudu vain, jos sinut on nimetty koulutukseen oman kuntasi edustajaksi.

Koulutusprosessiin kuuluu kolme koulutuspäivää (huhti/syys/marras), sekä loppuseminaari. Syksyn koulutuspäivien  päivämäärät julkaistaan myöhemmin!

Koulutusprosessi on suunnattu rehtoreille ja apulaisrehtoreille. Koulutuksen keskeiset teemat ovat

Johtamisen tukeminen koulun tuen järjestelyjen pedagogisessa johtamisessa

Johtaminen ja yhteisöllisyys

Joustavia tukimuotoja, yhteisöllisiä oppimista ja kasvua tukevien toimintamallien kehittäminen

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
07.04.2021 12:00
07.09.2021 12:00
07.10.2021 12:00
Picture

Positiivinen pedagogiikka ja vahvuusperustainen opetus

Kaksipäiväinen koulutus tarjoaa monipuolisesti positiivisen pedagogiikan työkaluja.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
14.09.2021 09:00
26.11.2021 09:00
Picture

Kouluttaudu mentoriksi nuorelle opettajalle

Mentorikoulutuksessa kokeneista opettajista koulutetaan mentoreita noviisiopettajille opettajan työssä aloittamisen tueksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
20.09.2021 09:15
12.10.2021 09:15
12.11.2021 09:15
09.12.2021 09:15
Picture

PedaBoss: Pidä huolta omista ja työyhteisösi voimavaroista

PedaBoss -aamussa keskitytään etsimään ratkaisuja työn vaatimusten ja omien resurssien välisen tasapainon saavuttamiseen. Fokus on yksilön voimavarojen säilyttämisessä, mutta aamun aikana pohditaan myös yhteisötason ilmiöitä.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
29.09.2021 08:00
Picture

TAIDEKAARI: Luovia musiikin opetuksen menetelmiä

Koulutuksessa kokeillaan tekniikoita, joita voi hyödyntää musiikin opetuksessa, ja monenlaisessa luovassa toiminnassa lasten ja nuorten kanssa. Musiikkia ja sanataidetta yhdistävällä kurssilla ei tarvita musiikin erityisosaamista.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
04.10.2021 15:00
25.10.2021 15:00
Picture

Ohjelmointiosaaminen ja -ajattelu esi- ja alkuopetuksessa

Webinaarin tavoitteena on innostaa ja rohkaista osallistujia hyödyntämään ohjelmointia ja ohjelmoinnillisen ajattelun menetelmiä omassa työssään.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
05.10.2021 09:00
Picture

TAIDEKAARI: Luonto ja liike – johdatus ympäristöinnostamiseen

Koulutuksessa tutustutaan ympäristöinnostamisen lähtökohtiin ja luodaan polkuja luovuuden ja merkityksellisten kokemusten äärelle. Toiminnan keskiössä ovat kokemukset ja elämykset sekä osallistujien innostaminen ja aktivoiminen etsimään ratkaisuja oman elinpiirinsä kehittämiseen taidelähtöisten menetelmien kautta.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
05.10.2021 17:00
12.10.2021 17:00
Picture

Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy - käytännön ratkaisuja arjen tilanteisiin ja työssä jaksamiseen

Koulutuksen sisältöjä ovat mm. sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen, varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy, kokemusten jakaminen, vertaisyhteisöjen kehittäminen ja jaksamisen tukeminen sekä työssä uudistumien, työn ilon vahvistaminen.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
06.10.2021 08:30
27.10.2021 08:30
Picture

AVEKKI-koulutus uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn perusopetuksessa

AVEKKI -koulutuksessa keskeisimpiä painopistealueita on aggression ennakoinnin ja tilanteissa tarvittavien vuorovaikutustaitojen osaaminen.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
14.10.2021 09:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme tapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
14.10.2021 13:15
28.10.2021 13:15
04.11.2021 13:15
Picture

Kiusaaminen ja kiusaamisväkivalta osana varhaiskasvatuksen ja alakoulujen arkea

Koulutuksessa käydään läpi kiusaaminen ilmiönä, arviointityökalut, kiusaamisväkivallan muodot ja intervention menetelmät, selviytymisen strategioita sekä tukipalvelut.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
26.10.2021 09:00
Picture

Kutsu leikkiin 1-3v

Leikin merkitystä on korostettu aina, mutta millainen on aikuisen rooli leikissä ja mitä aikuinen voi tehdä lasten leikin hyväksi taaperoryhmässä? Pienten lasten leikki tarvitsee tuekseen aikuista, jotta leikki voi kukoistaa myös lasten omana toimintana. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu Kutsu leikkiin -koulutuspäivä tarjoaa aikuisille välineitä lasten leikin tukemiseen 1-3-vuotiaiden lasten tarpeet ja leikin ominaispiirteet huomioiden.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
28.10.2021 09:00
Picture

DraamaKokki esittää Taikinanjuurta draaman avulla!

Kohoaako taikina draaman avulla ja kuinka monta kokkia pitää sopassa olla, jotta syntyy hyvää draamaa?

Mitä on luovuus? Mitä tarkoittaa heittäytyminen? Mihin tarvitaan rohkeutta?

Mikä innostaa, kannustaa, motivoi? Mikä herättää kiinnostuksen? Miksi draamaa?

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
28.10.2021 14:00
Picture

TVT-osaamismerkit - näin otat ne käyttöön

TVT-osaamismerkit ovat Moodlessa kaikkein Tampereen seudun perusopetuksen luokkien 0-9 opettajien käytettävissä. Merkistö tarjoaa selkeät askelmerkit OPS:in L5:n jalkauttamiseen ja kertoo mitkä asiat ainakin on TVT:n opetuksessa toteuduttava. Webinaarissa esitellään merkistö, ja kerrotaan miten voit hyödyntää niitä opetuksessasi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
28.10.2021 14:30
Picture

Hätäensiapukurssit 8 t varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle - syksy 2021

Hätäensiapukurssi 8 t on virallinen sertifioitu koulutus, jonka suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen kurssin sisällön mukaisissa aiheissa. Hätäensiapukurssi on voimassa kolme vuotta ja se sopii kertauskurssiksi, jolla voit jatkaa voimassa olevaa Ensiapukurssi EA 1 -todistuksen voimassaoloa kolme vuotta.

29.10.2021 08:30
Picture

Kutsu leikkiin 3-6v

Leikin merkitystä on korostettu aina, mutta millainen on aikuisen rooli leikissä ja mitä aikuinen voi tehdä lasten leikin hyväksi taaperoryhmässä? Pienten lasten leikki tarvitsee tuekseen aikuista, jotta leikki voi kukoistaa myös lasten omana toimintana. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu Kutsu leikkiin -koulutuspäivä tarjoaa aikuisille välineitä lasten leikin tukemiseen 3-6 -vuotiaiden lasten tarpeet ja leikin ominaispiirteet huomioiden.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
29.10.2021 09:00
Picture

Hyvän mielen taitomerkki yläkouluille

Hyvän mielen taitomerkki on avoin sähköinen oppimateriaali mielenterveystaitojen vahvistamiseen peruskoulussa. Oppilaiden taidot karttuvat opetussuunnitelman mukaisesti mm. tunne-, kaveri- ja turvataidoissa sekä omien vahvuuksien löytämisessä ja arjen hallinnassa.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
01.11.2021 14:30
Picture

Kiusaaminen ja kiusaamisväkivalta osana yläkoulujen ja lukioiden arkea

Koulutuksessa käydään läpi kiusaaminen ilmiönä, arviointityökalut, kiusaamisväkivallan muodot ja intervention menetelmät, selviytymisen strategioita sekä tukipalvelut.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
02.11.2021 09:00
Picture

Ensiapukurssit EA 1 varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle - syksy 2021

Kaksipäiväinen Ensiapukurssi EA 1 -koulutus on virallinen sertifioitu koulutus, josta saa Punaisen Ristin ensiapukortin eli pätevyystodistuksen. Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa. Ensiapukurssi EA 1 -todistus on voimassa kolme vuotta.

05.11.2021 08:30
Picture

Lasten mindfulness-ohjaamisen perusteet

Kaksi koulutuspäivää sisältävällä kurssilla opitaan mindfulness-menetelmän perusteet, runsaasti erilaisia lasten mindfulness-harjoituksia, niiden ohjaamisen tärkeimmät erityistekijät ja mindfulness-harjoitusten hyötyjä lapsille.  

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
05.11.2021 09:00
19.11.2021 09:00
Picture

TAIDEKAARI: Kanteleet käyttöön

Koulutuksessa osallistujat saavat tuhdin tieto- ja taitopaketin, jonka avulla voivat ottaa 5-kieliset kanteleet käyttöön omassa päiväkodissaan. Kurssilla opetellaan virittämään kanteleet sekä helppoja, hauskoja soittojuttuja, joita kuka tahansa voi ohjata omalle ryhmälleen. 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
08.11.2021 15:00
29.11.2021 15:00
Picture

Koulu kestävää tulevaisuutta rakentamassa

Kestävä kehitys on aikamme suuri haaste, johon koulun on vastattava. Se haastaa meidät etsimään uusia ratkaisuja, muuttamaan totuttuja tapoja toimia ja vaikuttamaan kasvattajan roolissamme. Tämä koulutus vahvistaa opetusalan ammattilaisten sisällöllistä ja pedagogista osaamista kestävän kehityksen teemoista. Koulutus antaa välineitä, vauhtia ja vertaistukea kestävän kehityksen työn kehittämiseen omassa koulussa. Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Plan International Suomen Globaalikoulu ja Tampereen Maailmankoulu.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
11.11.2021 13:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen ja kielen rikkaaseen maailmaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
11.11.2021 13:15
18.11.2021 13:15
25.11.2021 13:15
Picture

AVEKKI-koulutus uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn varhaiskasvatuksessa

AVEKKI -koulutuksessa keskeisimpiä painopistealueita on aggression ennakoinnin ja tilanteissa tarvittavien vuorovaikutustaitojen osaaminen.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
12.11.2021 09:00
Picture

"Kuriton, laiska, saamaton vai jotain ihan muuta” – keinoja tarkkaavuuden, keskittymisen ja toiminnanohjauksen pulmiin

Koulutuspäivien tavoitteena on käytännönläheisesti lisätä alakoulujen henkilöstön osaamista liittyen neuropsykiatrisia vaikeuksia omaavien oppilaiden tarpeisiin, monipuolistaa pedagogisia menetelmiä, vahvistaa henkilöstön yhteistyötä ja osaamisen jakamista sekä tukea työssäjaksamista.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
16.11.2021 09:00
02.12.2021 09:00
Picture

TAKO - Konsultatiivinen erityisopettaja ja kunnalliset konsultaatiomallit tuen järjestämisessä

Seminaarissa kuulet tutkimustietoa konsultaation merkityksestä sekä henkilöstön yhteistyön merkityksestä tuen järjestämisessä. Pääset myös kuulemaan ja keskustelemaan TAKO-hankkeessa luoduista kunnallisista konsultaatiomalleista ja konkreettisistä käytännöistä Etelä-Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessa ja Pirkanmaalla.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
17.11.2021 10:00
Picture

Tulevaisuustaidot ja yhdenvertaisuustyö - Miten tukea lasten ja nuorten kasvua muuttuvaan maailmaan?

Koulutuksen tarkoituksena kirkastaa niitä tulevaisuustaitoja, joita jokainen lapsi ja nuori tarvitsee aikuistuessaan muuttuvassa maailmassa. Tämä tulevaisuustaitokasvatus on työmme yhteistä ydinaluetta. Mutta mitä tulevaisuustaidot ovat ja miten niitä viedään työn arkeen? Mitä tulevaisuusajattelu tarkoittaa kasvattajalle ja opettajalle? Miksi nämä asiat ovat välttämättömiä huomioida omassa työssä? Koulutuksessa saat tutkittua tietoa, vinkkejä ja arjen välineitä työhösi. Pohdimme yhdessä Sitran Tulevaisuustaajuus-menetelmän avulla tulevaisuusajattelun merkitystä omaan elämään ja valintoihin, työssä ja sen ulkopuolella. 

Lisäksi tutustumme uuteen kolmivuotiseen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan, jonka pohjana on juurikin tulevaisuuden maailmassa tarvittavat arvot ja taidot. 

Tulevaisuusajattelu ja tulevaisuustaidot ovat osa meidän yhteistä työtä, joten kaikki henkilöstön jäsenet ovat tervetulleita mukaan! 

Ilmoittautuminen viimeistään 12.11.2021 

Koulutukseen mahtuu kaikki kiinnostuneet.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
18.11.2021 13:30
Picture

PedaBoss: Haastavat vuorovaikutustilanteet kasvatus- ja opetusalalla

PedaBoss –aamussa pureudumme erityisesti haastaviin vuorovaikutustilanteisiin kasvatus- ja opetusalalla - miten edetä rauhallisesti haastavissakin tilanteissa. PedaBoss –aamu antaa valmiuksia arvioida ja kehittää omia valmiuksia arjen kohtaamisiin sekä tukee oman toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämistä työn arjessa.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
24.11.2021 08:00
Picture

Lasten mindfulness-ohjaamisen syventäminen

Koulutus on suunnattu lasten parissa työskenteleville varhaiskasvatuksen ja opetusalan ammattilaisille, jotka ovat jo käyneet Lasten mindfulness-ohjaamisen perusteet -koulutuksen.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
26.11.2021 09:00
10.12.2021 09:00
Picture

Kestävän kansainvälisyyden iltapäivä

Koulutus koostuu kolmesta noin tunnin osiosta. Jokaisessa osiossa voit valita toisen kahdesta vaihtoehdosta, johon osallistut. HUOM! Koulutusiltapäivän osallistujilla on mahdollisuus osallistua yhteiseen, maksuttomaan lounaaseen klo 11 alkaen Vapriikin Valssi-ravintolassa.

Koulutus on maksuton ja sisältää lounaan ja iltapäiväkahvituksen.

Koulutuksen järjestää Tampereen alueen globaali- ja kansainvälisyyskasvatuksen ja -opetuksen kehittämisryhmä.

Ilmoittautuminen viimeistään 16.11.2021. Koulutukseen mahtuu enintään 60 henkilöä.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
26.11.2021 12:00
Picture

Mielenterveyden ensiapu® 2: Haavoittuva mieli - tunnista ja tue

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista tarjoamalla asianmukaista tietoa psyykkisistä oireista, vähentää mielenterveyden ongelmiin liittyvää stigmaa ja antaa valmiuksia toimia, kun kohtaa mielenterveyden ongelmia.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
30.11.2021 09:00
01.12.2021 09:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
02.12.2021 13:15
09.12.2021 13:15
16.12.2021 13:15
Picture

AVEKKI-koulutus uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn perusopetuksessa

AVEKKI -koulutuksessa keskeisimpiä painopistealueita on aggression ennakoinnin ja tilanteissa tarvittavien vuorovaikutustaitojen osaaminen.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
08.12.2021 09:00
Picture

Olen hyvä näin - lapsen seksuaalisuus ja kehotunnekasvatus

Mitä on lapsen seksuaalisuus ja lapsen seksuaalinen kehitys, entä milloin huolestua? Mikä on ikä- ja kehitystasoista tietoa? Miten tukea lapsen kasvua omanlaiseensa seksuaalisuuteen ja sukupuoleen? Kehoitsetunnon tukeminen ja pienen lapsen turvataidot ja digiturvataidot. Miten ottaa aihe puheeksi? Koulutuksessa tarjotaan osaamista ja materiaaleja kehotunnekasvatuksen tueksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
09.12.2021 09:00
Picture

Myötätunto itsekritiikin hoidossa

Koulutuksen tarkoitus on antaa näkökulmia, ideoita ja konkreettisia välineitä myötätuntokeskeisen työskentelyotteen soveltamiseen itsekriittisten lasten ja nuorten kanssa.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
09.12.2021 09:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen ja kielen rikkaaseen maailmaan

Kolme tapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
13.01.2022 13:15
20.01.2022 13:15
27.01.2022 13:15
Picture

Mielenterveyden ensiapu® 2: Haavoittuva mieli - tunnista ja tue

Mielenterveyden ensiapu®: Haavoittuva mieli - tunnista ja tue -koulutuksen tarkoituksena on lisätä tietoa tavallisimmista mielenterveyden häiriöistä, niiden oireista ja siitä, miten voi toimia, kun kohtaa mielenterveyden ongelmia. Koulutus rohkaisee ottamaan puheeksi vaikeitakin asioita sekä antaa valmiuksia tukea ja ohjata tarvittaessa eteenpäin.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
19.01.2022 09:00
20.01.2022 09:00
Picture

AVEKKI-koulutus uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn varhaiskasvatuksessa

AVEKKI -koulutuksessa keskeisimpiä painopistealueita on aggression ennakoinnin ja tilanteissa tarvittavien vuorovaikutustaitojen osaaminen.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
21.01.2022 09:00
Picture

Lasten mindfulness-ohjaamisen syventäminen

Koulutus on suunnattu lasten parissa työskenteleville varhaiskasvatuksen ja opetusalan ammattilaisille, jotka ovat jo käyneet Lasten mindfulness-ohjaamisen perusteet -koulutuksen.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
28.01.2022 09:00
04.02.2022 09:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen ja kielen rikkaaseen maailmaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
03.02.2022 13:15
10.02.2022 13:15
17.02.2022 13:15
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme tapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
24.02.2022 13:15
10.03.2022 13:15
17.03.2022 13:15
Picture

Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy - käytännön ratkaisuja arjen tilanteisiin ja työssä jaksamiseen

Koulutuksen sisältöjä ovat mm. sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen, varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy, kokemusten jakaminen, vertaisyhteisöjen kehittäminen ja jaksamisen tukeminen sekä työssä uudistumien, työn ilon vahvistaminen.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
16.03.2022 08:30
13.04.2022 08:30
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen ja kielen rikkaaseen maailmaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
24.03.2022 13:15
31.03.2022 13:15
07.04.2022 13:15
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme tapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
21.04.2022 13:15
28.04.2022 13:15
05.05.2022 13:15
Picture

Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy - syventävä koulutuspäivä

Koulutuksen tavoitteena on jakaa kasvatustyön arjen kokemuksia työn käytännöistä käsin, tutkia haastavien tilanteiden herättämiä reaktioita itsessä, lisätä ymmärrystä ja pohtia yhdessä erilaisia ratkaisuja. Tavoitteena on myös yhdessä tuottaa ja jakaa konkreettisia ideoita ja välineitä ilmiöiden ja vuorovaikutustilanteiden ymmärtämiseksi ja kommunikaation parantamiseksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
12.05.2022 08:30
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen ja kielen rikkaaseen maailmaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
12.05.2022 13:15
19.05.2022 13:15
25.05.2022 13:15