Koulutukset

Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
05.09.2019 13:15
12.09.2019 13:15
19.09.2019 13:15
Picture

”Kyllä tästä selvitään” – ymmärrystä ja keinoja erilaisten oppijoiden arkeen

Koulutuksen kohderyhmä: luokanopettajat

Koulutuksen tavoitteet:

Lisätä luokanopettajien osaamista liittyen tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeisiin (mm. kielelliset vaikeudet ja matematiikan pulmat, adhd, autismin kirjo, haastava käyttäytyminen)

Monipuolistaa luokanopettajien pedagogisia menetelmiä, joilla voi vastata monenlaisiin tarpeisiin

Vahvistaa opettajien yhteistyötä ja osaamisen jakamista

Tukea työssäjaksamista

1.pv (10.9.) Kun kieli takkuaa ja matikka ei suju

-kehityksellisen kielihäiriön vaikutukset vuorovaikutukseen ja oppimiseen

- keinoja tukea kielihäiriöisen lapsen oppimista ja arjen toimintaa

-matematiikan taitojen tukeminen; käytännön menetelmiä oppimisen tukemiseen ja arviointiin

Kouluttajina ohjaavat opettajat: Tiina Heikkinen ja Sari Granroth-Nalkki

2.pv  (25.9.) Haastava käyttäytyminen haltuun  

-haastavan käyttäytymisen syitä (mm. neurobiologiset häiriöt)

-ennaltaehkäisy ja ratkaisukeinoja

- työkaluja oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen käytännön kokeilujen käynnistäminen

Kouluttajina ohjaavat opettajat: Sari Granroth-Nalkki ja Sanna Vallenius

3.pv (13.11.) Voimaantunut oppilas – jaksava opettaja                                 

-positiivinen pedagogiikka arjessa

-keinoja vahvistaa lapsen osallisuutta

-yhteisötaidot ja vertaisoppiminen tukemassa työssäjaksamista

-kokeilujen jakamista ja sparrausta

Kouluttajina ohjaavat opettajat: Sari Granroth-Nalkki ja Sanna Vallenius

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
10.09.2019 08:30
25.09.2019 08:30
13.11.2019 08:30
Picture

Transformer 2030 - opettajat ja kasvattajat kestävän kehityksen muutosagentteina

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukioiden opettajille ja oppilaitosjohtajille.

Yhden lukukauden mittainen koulutus aloitetaan ennakkovalmistautumisella kestävän kehityksen tavoitteisiin, jonka jälkeen osallistutaan kolmeen lähipäivään. Koulutuksen aikana osallistujat toteuttavat kestävään kehitykseen liittyvän projektin omassa työyhteisössään.

Koulutuksen sisältöjä:

-Työkaluja monimutkaisuuden kesyttämiseen.

-Uusia keinoja osallistaa oppilaita toimimaan tukemalla heidän kasvuaan aktiivisiksi kansalaisiksi. Yhdessä tekemällä saat rohkeutta toteuttaa ja uudistaa kestävän kehityksen kasvatusta.

-Ymmärrystä kompleksisista systeemeistä ja keinoja viedä systeemimuutos käytäntöön.

-Mahdollisuuden verkostoitua ja päästä osaksi kehittämään Agenda 2030:n elinikäisen oppimisen kaarta yhdessä järjestöjen ja tutkijoiden kanssa.

- Aikaa oman osaamisen kehittämiseen ja kollegojen kohtaamiseen. Otetaan kokonaisuus haltuun kiireettömällä fiiliksellä!

-Digitaalisen osaamismerkin koulutuksen päätteeksi.

Transformer 2030 koulutuskokonaisuus on kehitetty Opetushallituksen rahoittamana. Hanke on opettajien täydennyskoulutushanke, jota koordinoi Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
10.09.2019 09:00
22.10.2019 09:00
03.12.2019 09:00
Picture

Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy - käytännön ratkaisuja arjen tilanteisiin ja työssä jaksamiseen

Kaikille kasvatus- ja opetusalan työntekijöille sopivan kaksipäiväisen koulutuksen sisältöjä ovat:

- Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen

- Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy

- Oppia uusia tapoja kohdata haasteita/pulmatilanteita

- Kokemusten jakaminen, vertaisyhteisöjen kehittäminen ja jaksamisen tukeminen

- Työssä uudistumien, työn ilon vahvistaminen

Koulutuksen työmuoto on osallistujien kokemuksista ja tarpeista nousevien tapausesimerkkien läpikäyminen. Kokemusten pohjalta käydään läpi ongelmien tunnistamisen pulmia ja luodaan toimintamalleja sovellettaviksi erilaisiin tilanteisiin. Myös stressinhallintaa ja toimintaa kriisitilanteissa käsitellään tarpeiden ja kokemusten pohjalta. Työtapa on ratkaisu‐ ja voimavarakeskeinen, joka tarkoittaa maanläheistä ja myönteistä tapaa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Työskentelytapa korostaa luovia ratkaisuja, toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä. 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
19.09.2019 08:30
09.10.2019 08:30
Picture

Perehdytystilaisuus kasvatus- ja opetuspalvelujen uusille työntekijöille

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille kasvatus- ja opetuspalvelujen uusille työntekijöille. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, jota varten ilmoittautumiset 15.9.2019 mennessä.Ilmoittautumisaikaa jatkettu 17.9.2019 asti.

Tervetuloa!

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
23.09.2019 13:00
Picture

”Kyllä tästä selvitään” – ymmärrystä ja keinoja erilaisten oppijoiden arkeen

Koulutuksen kohderyhmä: aineenopettajat

Koulutuksen tavoitteet:

Lisätä aineenopettajien osaamista liittyen tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeisiin (mm. kielelliset vaikeudet ja matematiikan pulmat, adhd, autismin kirjo, haastava käyttäytyminen)

Monipuolistaa aineenopettajien pedagogisia menetelmiä, joilla voi vastata monenlaisiin tarpeisiin

Vahvistaa opettajien yhteistyötä ja osaamisen jakamista

Tukea työssäjaksamista

1 pv. (24.9.) Kun koulu takkuaa ja opiskelu ei suju                        

-Kehityksellisen kielihäiriön ja neurobiologisten häiriöiden (adhd, autismin kirjo) vaikutukset nuoren arkeen

-keinoja tukea nuoren oppimista ja arjen toimintaa

-ideoita oppimaan ohjaukseen ja opiskelustrategioihin

-oman kokeilun käynnistäminen

2 pv. (5.11.) Haastava käyttäytyminen haltuun                                                           

-haastavan käyttäytymisen syitä (mm. neurobiologiset häiriöt), ennaltaehkäisy ja ratkaisukeinoja

-käytännön työkaluja oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen

-positiivinen pedagogiikka arjessa

- keinoja vahvistaa nuoren osallisuutta

-käytännön kokeilujen jakamista ja sparrausta

Kouluttajina toimivat Sari Granroth-Nalkki, KM, ohjaava opettaja, erityisopettaja, luokanopettaja sekä Sanna Vallenius, ohjaava opettaja KM, erityisluokanopettaja ja opinto-ohjaaja.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
24.09.2019 08:30
05.11.2019 08:30
Picture

Boulderointi ja streetworkout- tutustuminen opettajille

Mahdollisuus tutustua Lielahden kiipeilykeskusken toimintoihin boulderointiin ja streetworkouttiin. Tunnit ohjaa kiipeilykeskuksen ohjaaja. Näitä tunteja tarjolla Liikkuva koulu-paletissakin. Päälle vaatteet, joilla hyvä liikkua.

LIELAHTI Harjuntausta 4, 33400 Tampere

https://www.tampereenkiipeilykeskus.fi/lielahti

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
25.09.2019 16:00
Picture

iPad pedagogisena välineenä

iPad on välineenä tuttu, mutta mistä saisi pedagogisia ideoita ja käytännön esimerkkejä, jotka voi suoraan hyödyntää oppilaiden kanssa? Luokanopettajille suunnatussa iPad pedagogisena välineenä koulutuksessa pääset harjoittelemaan käytännössä, kuinka iPadia voidaan käyttää opetuksessa ja oppimisessa. Tutustut sovelluksiin ja työskentelytapoihin, jotka tukevat monipuolista oppimista ja TVT:n hyödyntämistä.

Koulutuspäivät sisältää mm.:

Kuinka voin hyödyntää parhaita (ilmaisia) sovelluksia, joissa oppilas on aktiivisessa, tuottavassa roolissa. Mitä hyötyä on tablet-laitteiden käytöstä opetuksessa ja mitä onnistunut oppimiskokemus vaatii. Mitä mahdollisuuksia tablet-laitteet tuovat opetuksen pedagogiikkaan ja oppimiseen. Harjoitellaan käytännönläheisin esimerkein oppimismateriaalin tuottamista ja iPadin pedagogista käyttöä.

Kouluttajana toimii opettaja / Apple Education Trainer Janne Nissinen.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
26.09.2019 09:00
31.10.2019 09:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen ja kielen rikkaaseen maailmaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
26.09.2019 13:15
03.10.2019 13:15
10.10.2019 13:15
Picture

Helmi-lomakekoulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle (Varhaiskasvatussuunnitelma, HOJKS ja oppimissuunnitelma)

Käydään läpi koulunkäynnin tuen lomakkeista varhaiskasvatussuunnitelman, esiopetuksen HOJKSin ja esiopetuksen oppimissuunnitelmien luominen itse ohjelmalla tehden.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
30.09.2019 13:00
Picture

Digiajan osaamisen hyvät käytännöt varhaiskasvatuksessa

 

 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
01.10.2019 09:00
Picture

Helmi-lomakekoulutus Skypen välityksellä varhaiskasvatuksen henkilöstölle (Varhaiskasvatussuunnitelma, HOJKS ja oppimissuunnitelma)

Käydään läpi Skypen välityksellä koulunkäynnin tuen lomakkeista varhaiskasvatussuunnitelman, esiopetuksen HOJKSin ja esiopetuksen oppimissuunnitelmien luominen. Linkki Skype-koulutukseen lähetetään osallistujille paria päivää ennen koulutusta osallistujan työsähköpostiin.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
02.10.2019 13:00
Picture

Seinäkiipeily- tutustuminen opettajille

Mahdollisuus tutustua seinäkiipeilyyn Tampereen kiipeilykeskuksen Nekalan toimipisteessä. Tunnit ohjaa kiipeilykeskuksen ohjaaja. Kiipeily Nekalassa tarjolla Liikkuva koulu-paletissakin. Päälle vaatteet, joilla hyvä liikkua.

 

NEKALA Mäntyhaantie 2, 33800 Tampere

https://www.tampereenkiipeilykeskus.fi/lielahti

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
02.10.2019 16:00
Picture

Lasten mindfulness-ohjaamisen perusteet

Kaksi koulutuspäivää sisältävällä kurssilla opitaan mindfulness-menetelmän perusteet, runsaasti erilaisia lasten mindfulness-harjoituksia, niiden ohjaamisen tärkeimmät erityistekijät ja mindfulness-harjoitusten hyötyjä lapsille. Opimme ohjaamaan erilaisia ryhmiä ja ratkaisemaan sen, minkälaisia harjoituksia teemme kunkin ryhmän kanssa. Harjoittelu on omakohtaista ja kokemuksellista, koska mindfulness hahmottuu omien oivallusten kautta. Opiskelu vaihtelee mielekkäästi harjoitteiden tekemisen ja teorian välillä. Osallistujat voivat jo kurssin aikana suunnitella kokonaisuuksia omia ryhmiään ajatellen. 

Koulutus on suunnattu lasten parissa työskenteleville varhaiskasvatuksen ja opetusalan ammattilaisille.

Kouluttajana toimii tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja, FM Elina Kauppila.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
04.10.2019 08:30
11.10.2019 08:30
Picture

Pirkanmaan Kikatus -verkoston työpajailtapäivä: toiminnallisuutta kieltenopetukseen

Tervetuloa hakemaan uusia ideoita kielenopetuksen varhentamiseen! Iltapäivän aikana pääsemme kokeilemaan työpajoissa kielenopetuksen varhentamisen hyväksi havaittuja käytänteitä. Iltapäivän aikana on mahdollisuus osallistuja neljään työpajaan;  liikunta- ja musiikkipajaan, askartelupajaan, draama- ja leikkipajaan sekä peli- ja iPad-pajaan. Koulutus on maksuton ja soveltuu sekä uusille että jo kokeneille kielten varhentajille, niin kielenopettajille kuin luokanopettajille, esiopettajille ja varhaiskasvattajille. 

 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen päättynyt

Päivät
04.10.2019 12:00
Picture

Ammatillisen osallisuuden tukeminen työyhteisöissä

Kohderyhmä: Koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden johtotehtävissä/esimiestehtävissä toimivat

Ammattilaisten kokemus osallisuudesta on monella tapaa keskeinen laadun tekijä kasvatus ja opetusalalla. Kasvatustyötä tekevien kokemus oman työnsä ohjaimissa olemisesta vaikuttaa suoraan siihen, miten he pystyvät tukemaan lasten ja nuorten pystyvyyden ja autonomian kokemuksia ja toimimaan kasvatuskumppaneina kodeille.

Tampereen seudulla tehdyn Ammatillisen osallisuuden arviointihankkeessa (Osallisuutta rakentamassa) tuloksissa johtajuuteen kohdistuu kahdenlaisia toiveita. Toisaalta johdolta toivotaan kuuntelevaa, asiantuntijuuteen luottavaa ja sitä arvostavaa otetta, toisaalta johdonmukaista ja suunnitelmallista, jopa direktiivistä ohjausta.

Koulutuksessa

-esitellään lukuvuonna 2018-19 toteutetun ammatillisen osallisuuden arvioinnin tuloksia

-saadaan ja harjoitellaan dialogisia työskentelymalleja, millä tukea työntekijöiden ammatillista osallisuutta

-pohditaan osallisuuden vahvistamisen mahdollisuuksia ja haasteita

Arvioinnin tulosten osalta asiantuntijana toimii tutkimusjohtaja, dosentti Tiina Soini-Ikonen, Tampereen yliopisto, ja kouluttajana KM Olli-Pekka Ahtiainen, Aretai Oy.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
22.10.2019 12:15
Picture

Kutsu leikkiin 1-3v

Leikin merkitystä on korostettu aina, mutta millainen on aikuisen rooli leikissä ja mitä aikuinen voi tehdä lasten leikin hyväksi taaperoryhmässä? Pienten lasten leikki tarvitsee tuekseen aikuista, jotta leikki voi kukoistaa myös lasten omana toimintana. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu Kutsu leikkiin -koulutuspäivä tarjoaa aikuisille välineitä lasten leikin tukemiseen 1-3-vuotiaiden lasten tarpeet ja leikin ominaispiirteet huomioiden.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
23.10.2019 09:00
Picture

Kutsu leikkiin 3-6v

Leikin merkitystä on korostettu aina, mutta millainen on aikuisen rooli leikissä ja mitä aikuinen voi tehdä lasten leikin hyväksi taaperoryhmässä? Pienten lasten leikki tarvitsee tuekseen aikuista, jotta leikki voi kukoistaa myös lasten omana toimintana. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu Kutsu leikkiin -koulutuspäivä tarjoaa aikuisille välineitä lasten leikin tukemiseen 3-6 -vuotiaiden lasten tarpeet ja leikin ominaispiirteet huomioiden.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
24.10.2019 09:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
24.10.2019 13:15
31.10.2019 13:15
07.11.2019 13:15
Picture

Kohti kieli- ja kulttuuritietoista koulua 1

Kohderyhmä: perusopetuksen opettajat

Sisältö: Kielitietoisessa koulussa ymmärretään kielen keskeisyys jokaisen oppijan kasvamisessa, oppimisessa, yhteistoiminnassa, identiteetin rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa (POPS 2014).

Kulttuuritietoinen opetus vahvistaa luovuutta ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta, edistää vuorovaikutusta kulttuurien sisällä ja niiden välillä ja luo siten pohjaa kulttuurisesti kestävälle kehitykselle ja aidolle vuorovaikutukselle sekä yhteisöllisyydelle (POPS 2014).

Miten kieli- ja kulttuuritietoisuus näkyy opetuksessa ja koulun toimintakulttuurissa? Millaiset käytänteet opetuksessa tukevat kieli- ja kulttuuritietoisuuden kehittymistä?

Koulutuksen ensimmäisessä osassa tutkitaan, kokeillaan ja suunnitellaan käytännönläheisesti seuraavia käytänteitä:

1) Identiteetti ja kulttuurinen kompetenssi

2) Opetus- ja ohjausstrategiat

3) Eriyttävä arviointi

Koulutuksen kumpikin osa (1 ja 2) toimii myös itsenäisenä kokonaisuutena

 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
29.10.2019 13:30
Picture

Digiajan osaamisen päivitys lastenhoitajille

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskenteleville lastenhoitajille ja avustajille suunnatussa koulutuksessa otetaan yhdessä kokeillen ja tutustuen haltuun digiajan varhaiskasvatuksessa tarvittavia tietoja, taitoja ja välineitä.

Koulutuksen tarkoituksena on innostaa ja rohkaista ottamaan digiä hyödyntävät työtavat ja -välineet sekä mediakasvatus luontevasti osaksi lapsiryhmien toimintaa. Toiminnallisen työskentelyn kautta tutustutaan lapsilähtöisiin ja osallistaviin menetelmiin, joilla Vasua voidaan toteuttaa lasten kanssa.

Käsiteltäviä sisältöjä mm.

- lasten ja kasvattajien mediasuhteet – mediakulttuuri kasvu- ja toimintaympäristönä

- lasten kokemukset ja kiinnostuksen kohteet Vasun toteuttamisessa

- digivälineet tutuiksi ja käyttöön lasten luovan ja leikillisen tutkimisen, ilmaisun ja taiteilun mahdollistajina

- ideoita toimintaan lasten kanssa  – mm. äänimaailmat, kuvaaminen, kerronnan rikastuttaminen, QR-koodit ja tutustuminen teknologiaan.

Koulutukseen sisältyy pieni ennakkotehtävä, kaksi lähiopetuspäivää (3,5h) sekä omassa työssä toteutettavat pienet kokeilut.

Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa Varhaiskasvattajan digitaalinen työote -hanketta.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
05.11.2019 08:30
26.11.2019 08:30
Picture

Helmi-lomakekoulutus varhaiskasvatuksen uusille veoille ja esiopettajille koulutusluokassa

Opetellaan täydentämään pedagoginen arvio ja -selvitys itse ohjemalla tehden.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
06.11.2019 12:30
Picture

Onko osallisuus pelkkää höttöä?

Mikä tekee oppimisesta osallistavaa? Millaisia luokkaa päätöksentekoon osallistavia keinoja meillä on käytössä? Miten aktivoida oppilaita keskustelemaan tärkeistä asioista ja tekemään yhteisiä   päätöksiä? Entä miten voimme itse lisätä oppilaiden osallisuutta luokkayhteisössä? Näiden ja muiden osallisuuden kysymysten äärelle johdattelee erityisasiantuntija Tiina Karhuvirta.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
06.11.2019 14:00
Picture

Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy - syventävä koulutuspäivä

Suositun sosiaaliset ja psykososiaaliset ongelmat opetustyössä koulutuspäivien syventävän, kolmannen koulutuspäivän aikana keskitytään työssäjaksamiskysymyksiin sekä haastaviin vuorovaikutustilanteisiin työyhteisössä perheiden sekä lasten/nuorten kanssa. Koulutuspäivään voi tulla syventämään aiemmissa koulutuspäivissä opittua. Syventävä koulutuspäivä on kuitenkin oma kokonaisuutensa, joten aikaisempien koulutuspäivien suorittaminen ei osallistumisen edellytys.

Koulutuksen työmuoto on osallistujien kokemuksista ja tarpeista nousevien tapausesimerkkien läpikäyminen. Kokemusten pohjalta käydään läpi ongelmien tunnistamisen pulmia ja luodaan toimintamalleja sovellettaviksi erilaisiin tilanteisiin. Myös stressinhallintaa ja toimintaa kriisitilanteissa käsitellään tarpeiden ja kokemusten pohjalta. Työtapa on ratkaisu‐ ja voimavarakeskeinen, joka tarkoittaa maanläheistä ja myönteistä tapaa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Työskentelytapa korostaa luovia ratkaisuja, toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä. 

Koulutuksessa tarjolla aamu- ja iltapäiväkahvit.

Monitoimitalo13 ulko-ovet aukeavat klo 8.15.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
07.11.2019 08:30
Picture

Helmi-lomakekoulutus varhaiskasvatuksen veoille ja esiopettajille skypen välityksellä

Skype-koulutus!

Skypen välityksellä näytetään miten Pedagoginen arvio- ja selvitys täytetään Helmessä.

Koulutukseen ilmoittautuneet saavat kalenterikutsun, jossa on on linkki koulutukseen.

 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
07.11.2019 13:00
Picture

10 keinoa ajattelutaitojen opetukseen

Koulutuspäivässä opit keinoja ja menetelmiä, joilla voit aktivoida ja kehittää oppilaiden oppimaan oppimista ja ajattelun taitoja laaja-alaisen osaamisen L1 –kokonaisuuden mukaisesti. Menetelmät sopivat eri ikäisten oppilaiden kanssa käytettäviksi eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Saat oman kokemuksen jokaisesta menetelmästä päivän aikana, ja niiden avulla tutustut tutkimustietoon ajattelutaitojen merkityksestä oppimisen prosessissa sekä oppimaan oppimisesta harjoiteltavana taitona.

Koulutuksessa opit menetelmiä mm.

• Keskittymiseen ja havainnointitaitojen kehittämiseen

• Ymmärryksen ja vastuun lisäämiseen omasta oppimisesta

• Metakognition ja itseohjautuvuuden vahvistamiseen

• Yhdessä ajatteluun ja ajatusten jakamiseen

• Monimutkaisten ongelmien pohtimiseen

• Luovaan ajatteluun innostamiseen

• Ajattelun eri tasojen huomioimiseen oppimisessa ja arvioinnissa

• Itsearviointiin ja palautteen antamiseen oppimaan oppimisen vahvistamisessa

Perusopetuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnattu kiireetön ja iloinen workshop-tyyppinen koulutus rakentuu osallistujien omalle työskentelylle ja teoreettinen aines käsitellään eri menetelmien avulla toiminnallisesti.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
11.11.2019 08:30
Picture

Miten vahvistaa ajattelun taitoja ja oppimaan oppimista lukioissa?

Koulutuspäivässä opit keinoja ja menetelmiä, joilla voit aktivoida ja kehittää opiskelijoiden oppimaan oppimista ja ajattelun taitoja sekä vahvistaa opiskelijoiden itsearviointitaitoja. Saat oman kokemuksen jokaisesta menetelmästä päivän aikana, ja niiden avulla tutustut tutkimustietoon ajattelutaitojen merkityksestä oppimisen prosessissa sekä oppimaan oppimisesta harjoiteltavana taitona. Menetelmät liittyvät LOPS:n luonnoksen (2019) laaja-alaisen osaamisen kokonaisuuksiin ja sopivat käytettäviksi eri oppiaineissa ja oppimiskokonaisuuksissa.

Koulutuksessa opit menetelmiä mm.

• Metakognition ja itseohjautuvuuden vahvistamiseen

• Yhdessä ajatteluun ja ajatusten jakamiseen

• Ajattelun eri tasojen huomioimiseen oppimisessa ja arvioinnissa

• Itsearviointiin ja palautteen antamiseen oppimaan oppimisen vahvistamisessa

• Monimutkaisten ongelmien kriittiseen tutkimiseen

Opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnattu kiireetön ja iloinen workshoptyyppinen koulutus rakentuu osallistujien omalle työskentelylle ja teoreettinen aines käsitellään eri menetelmien avulla toiminnallisesti.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
12.11.2019 08:30
Picture

Digiajan osaamisen päivitys lastenhoitajille

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskenteleville lastenhoitajille ja avustajille suunnatussa koulutuksessa otetaan yhdessä kokeillen ja tutustuen haltuun digiajan varhaiskasvatuksessa tarvittavia tietoja, taitoja ja välineitä.

Koulutuksen tarkoituksena on innostaa ja rohkaista ottamaan digiä hyödyntävät työtavat ja -välineet sekä mediakasvatus luontevasti osaksi lapsiryhmien toimintaa. Toiminnallisen työskentelyn kautta tutustutaan lapsilähtöisiin ja osallistaviin menetelmiin, joilla Vasua voidaan toteuttaa lasten kanssa.

Käsiteltäviä sisältöjä mm.

- lasten ja kasvattajien mediasuhteet – mediakulttuuri kasvu- ja toimintaympäristönä

- lasten kokemukset ja kiinnostuksen kohteet Vasun toteuttamisessa

- digivälineet tutuiksi ja käyttöön lasten luovan ja leikillisen tutkimisen, ilmaisun ja taiteilun mahdollistajina

- ideoita toimintaan lasten kanssa  – mm. äänimaailmat, kuvaaminen, kerronnan rikastuttaminen, QR-koodit ja tutustuminen teknologiaan.

Koulutukseen sisältyy pieni ennakkotehtävä, kaksi lähiopetuspäivää (3,5h) sekä omassa työssä toteutettavat pienet kokeilut.

Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa Varhaiskasvattajan digitaalinen työote -hanketta.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
13.11.2019 08:30
04.12.2019 08:30
Picture

Team Up!

Miten pystyn edesauttamaan hyvän yhteishengen muodostumista ja ylläpitoa opetusryhmissäni?

Tässä koko päivän koulutuksessa pureudutaan teemaan niin teorian tasolla kuin käytännössäkin. Ryhmäytyminen, tekemisen ilo, heittäytyminen, tehtäväkeskeiset ongelmat, yhteistyö, kilpailu sekä henkinen vahvuus ovat koulutuspäivän asiasanoja.

Koulutus on maksuton ja päivän aikana tarjoillaan osallistujille maksuton lounas.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
13.11.2019 09:00
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen ja kielen rikkaaseen maailmaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
14.11.2019 13:15
21.11.2019 13:15
28.11.2019 13:15
Picture

Työkaluja toiminnallisen kielikasvatuksen tueksi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. (Iltapäivän tilaisuus)

Koulutusiltapäivän aikana perehdymme kielitietoisuuden edistämiseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ja tutustumme Tampereen kaupungin ”Kielitietoisuus kuuluu kaikille” -hankkeeseen. Pohdimme pienryhmissä kielirikasteisuutta tukevan kielisuihkutoiminnan ja omien kotikielten hyödyntämisen mahdollisuuksia kielikasvatuksen tukena. Iltapäivän aikana pääsemme itse kokeilemaan toiminnallisia ja leikkiin perustuvia työtapoja kielikasvatuksen tueksi omassa työssä. Koulutuksen ohessa voi tutustua myös kielikasvatusta tukeviin materiaaleihin. Voit tuoda mukanasi myös omia, hyväksi havaitsemiasi materiaaleja tai käytänteitä muille jaettavaksi materiaalitorilla.

 

Koulutus on maksuton ja se on suunnattu Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle. Kahvi on tarjolla klo 12 alkaen. Koulutustilaisuus alkaa klo 12:15.

Ilmoittautuminen 12.11. mennessä.

 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
19.11.2019 12:15
Picture

Koulun kemikaaliturvallisuus ja räjähdyssuojausasiakirja (ATEX)

Koulutuksessa käydään läpi keskeisimmät kemikaaliturvallisuuteen liittyvät säädökset ja räjähdyssuojausasiakirjan tarkoitus. Lisäksi tutustutaan juuri valmistuneeseen koulujen kemikaalityökaluun sekä sen sisältämiin kemikaalilistoihin, -laskuriin ja riskienarviointitaulukkoon. Koulutuksessa saadaan tietoa myös kemikaalien käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvistä turvallisuusjärjestelyistä sekä toimenpiteistä erilaisissa kemikaalionnettomuuksissa.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
19.11.2019 13:00
Picture

Kohti kieli- ja kulttuuritietoista koulua 2

Kohderyhmä: perusopetuksen opettajat

Sisältö: Kielitietoisessa koulussa ymmärretään kielen keskeisyys jokaisen oppijan kasvamisessa, oppimisessa, yhteistoiminnassa, identiteetin rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa (POPS 2014).

Kulttuuritietoinen opetus vahvistaa luovuutta ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta, edistää vuorovaikutusta kulttuurien sisällä ja niiden välillä ja luo siten pohjaa kulttuurisesti kestävälle kehitykselle ja aidolle vuorovaikutukselle sekä yhteisöllisyydelle (POPS 2014).

Miten kieli- ja kulttuuritietoisuus näkyy opetuksessa ja koulun toimintakulttuurissa? Millaiset käytänteet opetuksessa tukevat kieli- ja kulttuuritietoisuuden kehittymistä?

Koulutuksen toisessa osassa tutkitaan, kokeillaan ja suunnitellaan käytännönläheisesti seuraavia käytänteitä:

4) Monikielisyys

5) Kielen haasteet

6) Koulun, kodin ja yhteisön yhteistyö

7) Koulutuksellinen oikeudenmukaisuus

Koulutuksen kumpikin osa (1 ja 2) toimii myös itsenäisenä kokonaisuutena

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
19.11.2019 13:30
Picture

Positiivinen CV

Koulutuksessa muodostetaan kokonaiskuvan siitä, mitä vahvuusperustaisuus ja positiivinen pedagogiikka tarkoittavat opetuksessa sekä saadaan keinoja ja työvälineitä soveltaa sitä työssä ja työyhteisössä. Lisäksi opitaan ohjaamaan lapsia ja nuoria tunnistamaan, kehittämään ja dokumentoimaan vahvuuksiaan, taitojaan ja kiinnostuksen kohteitaan Positiivisen CV:n (PCV) avulla.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
25.11.2019 09:00
Picture

Etelä-Pirkanmaan alueen tutortapaaminen

Kohderyhmä: HUOM! Kyseessä on kutsutapaaminen, joten ilmoittauduthan vain, jos olet saanut sähköpostiisi kutsun. Mikäli et ole saanut kutsua, mutta sinun tulisi mielestäsi osallistua tapaamiseen niin ota ensin yhteyttä aluetutor Teemu Kariniemeen (puhelin 040 335 6232). Tapaaminen on suunnattu Pirkanmaan tutoropettajat 2 -hankkeen eteläisen alueen ja eteläisen alueen kuntien tutoropettajille. Eteläiseen alueseen kuuluvat Akaa, Lempäälä, Punkalaidun, Urjala, Valkeakoski ja Tampereen Steinerkoulu.

HUOM! Pirkanmaan tutoropettajat 2 -hanke ei korvaa muiden kuin em. hankkeen tutoropettajien sijais- ja matkakulut. Mikäli et ole Pirkanmaan tutoropettajat 2 -hankkeen tutoropettaja, varmista osallistumisesi mukaan lukien mahdollinen sijais- ja matkakulujen korvaus etukäteen omasta kunnastasi.

Tapaamisessa verkostoidutaan ja kouluttaudutaan ajankohtaisten teemojen äärellä. 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
27.11.2019 12:00
Picture

Lasten mindfulness-ohjaamisen perusteet

Kaksi koulutuspäivää sisältävällä kurssilla opitaan mindfulness-menetelmän perusteet, runsaasti erilaisia lasten mindfulness-harjoituksia, niiden ohjaamisen tärkeimmät erityistekijät ja mindfulness-harjoitusten hyötyjä lapsille. Opimme ohjaamaan erilaisia ryhmiä ja ratkaisemaan sen, minkälaisia harjoituksia teemme kunkin ryhmän kanssa. Harjoittelu on omakohtaista ja kokemuksellista, koska mindfulness hahmottuu omien oivallusten kautta. Opiskelu vaihtelee mielekkäästi harjoitteiden tekemisen ja teorian välillä. Osallistujat voivat jo kurssin aikana suunnitella kokonaisuuksia omia ryhmiään ajatellen. 

Koulutus on suunnattu lasten parissa työskenteleville varhaiskasvatuksen ja opetusalan ammattilaisille.

Kouluttajana toimii tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja, FM Elina Kauppila.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
28.11.2019 08:30
09.12.2019 08:30
Picture

Lapsen oikeudet, osallisuus ja kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa

Koulutuksessa perehdytään siihen, miten lapsen oikeuksia, kestävää kehitystä ja globaaleja teemoja voi käsitellä varhaiskasvatuksessa.  Näitä teemoja käsitellään uuden varhaiskasvatuksen suunnitelmien hengessä ja opitaan konkreettisia menetelmiä aiheiden käsittelyyn lasten kanssa.

 

Mukaan otetaan 25 henkilöä.

 

Ilmoittautuminen sulkeutuu viikkoa ennen koulutusta.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
28.11.2019 13:30
Picture

Kieliä kehiin digitaalisesti! (Aamupäivän tilaisuus)

Kaipaako tvt-taitosi päivitystä? Haluatko uusia vinkkejä ja välineitä tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävän kielenopetuksen tueksi?  Koulutusaamupäivän aikana pääset itse kokeilemaan monipuolisesti erilaisia digitaalisia mahdollisuuksia omaan opetukseesi sovellettavaksi ja vaihtamaan kokemuksia hyvistä käytänteistä muiden kielenopettajien kanssa. Otathan koulutukseen mukaan oman IPadisi tai kannettavan tietokoneen.Otathan koulutukseen mukaan oman IPadisi tai kannettavan tietokoneen.

Koulutus on maksuton. Kahvi on tarjolla klo 9 alkaen. Koulutustilaisuus alkaa klo 9:15.

Ilmoittautuminen 27.11. mennessä.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
04.12.2019 09:15
Picture

Kieliä kehiin digitaalisesti! (Iltapäivän tilaisuus)

Kaipaako tvt-taitosi päivitystä? Haluatko uusia vinkkejä ja välineitä tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävän kielenopetuksen tueksi?  Koulutusiltapäivän aikana pääset itse kokeilemaan monipuolisesti erilaisia digitaalisia mahdollisuuksia omaan opetukseesi sovellettavaksi ja vaihtamaan kokemuksia hyvistä käytänteistä muiden kielenopettajien kanssa. Otathan koulutukseen mukaan oman IPadisi tai kannettavan tietokoneen.

 

Koulutus on maksuton. Kahvi on tarjolla klo 12 alkaen. Koulutustilaisuus alkaa klo 12:15.

Ilmoittautuminen 27.11. mennessä.

 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
04.12.2019 12:15
Picture

Pirkanmaan Kikatus -verkoston työpajailtapäivä: toiminnallisuutta kieltenopetukseen

Tervetuloa hakemaan uusia ideoita kielenopetuksen varhentamiseen! Iltapäivän aikana pääsemme kokeilemaan työpajoissa kielenopetuksen varhentamisen hyväksi havaittuja käytänteitä. Iltapäivän aikana on mahdollisuus osallistuja neljään työpajaan;  liikunta- ja musiikkipajaan, askartelupajaan, draama- ja leikkipajaan sekä peli- ja iPad-pajaan. Koulutus on maksuton ja soveltuu sekä uusille että jo kokeneille kielten varhentajille, niin kielenopettajille kuin luokanopettajille, esiopettajille ja varhaiskasvattajille. 

 

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
17.01.2020 12:00
Picture

Draamaa koulupäivään!

Draamakasvatus lisää toiminnallisuutta sekä oppilaiden osallisuutta oppitunneilla, ja se sopii hyvin kaikenikäisten oppilaiden ilmiöpohjaiseen opetukseen sekä se vastaa monin tavoin Ilo kasvaa liikkuen, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmien tavoitteisiin.

Draamaa koulupäivään -työpajassa tutustumme draaman opetusmetodina sekä kokeilemme erilaisia hauskoja harjoitteita, joita voi hyödyntää opetus- ja nuorisotyössä tai vaikkapa kerho- ja välituntitoiminnassa!

Koulutuspäivän aiheita:

Mikä on draamakasvatus? Miksi draamaa? Roolin merkitys. Draamatunnin rakenne. Erilaiset draamalliset työskentelytavat ja tekniikat. "Mahtava kouluttaja! Sopivasti teoriaa ja käytäntöä. Oli helppo osallistua. Ohjaaja loi hyvän ja turvallisen ilmapiirin."  -Osallistujan palaute

Koulutus on maksuton ja päivän aikana tarjoillaan osallistujille maksuton lounas.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
05.02.2020 09:00
Picture

Vihapuheesta dialogiin -koulutus

Kenelle: Koulutuksessa käytettävästä Vihapuheesta dialogiin -materiaalista löytyy harjoitteita sekä ala- että yläkouluun. Teemana koulutus sopii aivan kaikille ja kasvattajat kaikilta asteilta ovat tervetulleita.

Vihapuheesta on tullut voimistuva ilmiö, johon lapset ja nuoret törmäävät arjessaan. Miten vihapuhetta voi käsitellä nuorten ja lasten kanssa tavoilla, jotka lisäävät erilaisten maailmankuvien ymmärtämistä, empatiaa ja erilaisten ihmisten välistä dialogia? Vihapuheesta dialogiin -koulutuksessa opitaan, mitä vihapuheella tarkoitetaan, miksi vihapuhe ei kuulu sananvapauden piiriin ja miten yhteiskunnan valtarakenteet vaikuttavat vihapuheen taustalla. Työpajassa kokeillaan osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä, joiden avulla vihapuheeseen voidaan kehittää ratkaisuja yhdessä nuorten kanssa.

Koulutukseen otetaan 25 osallistujaa.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
12.03.2020 14:00
Picture

Draaman työkaluja globaalikasvatukseen

Kiinnostaako draaman käyttö osana opetustyötä? Koulutuksessa kokeillaan draama- ja osallistavia menetelmiä, joiden avulla voidaan harjoitella toisen asemaan eläytymistä, erilaisten näkökulmien ottamista ja ongelmanratkaisutaitoja. Harjoitteiden avulla tarinat maailmalta, yhdenvertaisuus ja rauhankasvatus ovat helpommin lähestyttävissä oppilaiden kanssa. Aiempaa kokemusta draaman käytöstä et tarvitse. Koulutuksesta saat mukaasi materiaalipaketin.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
02.04.2020 13:00
Picture

Liikettä!

Koulutuspäivä sisältää yhteistyöseurojen valmentajien vetämiä käytännön harjoituksia. Tästä koulutuksesta saat loppukevään liikuntatunneille tuoreet vinkit!  

Kohderyhmä: Koulutus on kohdennettu perusopetuksen henkilöstölle.

Koulutus on maksuton ja päivän aikana tarjoillaan osallistujille maksuton lounas.

Lue lisää ja osallistu

Ilmoittautuminen avoinna

Päivät
15.04.2020 09:00