Eriyttävän opetuksen valmennus alakouluun

Neljäpäiväisen koulutusprosessin tavoitteena on tukea alakoulun opettajia eriyttävän opetuksen sekä tehostetun ja erityisen tuen toteuttamisessa jokapäiväisessä koulutyössään. Koulutus tarjoaa virikkeitä uudistaa pedagogisia toimintamalleja, tutustuttaa eriyttäviin materiaaleihin sekä innostaa ja kannustaa yhteisopettajuuden erilaisten toimintamallien kokeiluun ja käyttöönottoon. Lisäksi koulutus tarjoaa eväitä oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin pulmien käsittelyyn ja ratkaisemiseen yhdessä oppilaan, huoltajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Koulutuksen työskentelyote on ratkaisukeskeinen ja pohjautuu yhteisölliseen oppimiseen. Työtapoina kouluttajien alustukset, pienryhmätyöskentelyä ja omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä.

Kouluttajina Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervan asiantuntijat Raija Kattilakoski, Merja Koivisto ja Tea Alarmo (lähipäivissä paikalla aina kaksi asiantuntijaa).

 

Koulutuspäivät ja niiden keskeiset sisällöt ovat:

14.2. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki uudistuvat oppimisympäristöt

- Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja uudistuvat oppimisympäristöt opetussuunnitelmassa

- Uudistuva opettajuus

- Yhteisopettajuus ja samanaikaisopetus

- Hyvä oppilastuntemus ja eriyttävän opetuksen lähtökohdat

 21.3. Eriyttävän opetuksen keinoja ja menetelmiä

- Eriyttävän opetuksen keinoja ja menetelmiä kielellisiin, matemaattisiin ja motorisiin oppimisvaikeuksiin

- Digitaalinen media oppimisen tukena

18.4. Oppilaiden sosiaalisten ja tunnetaitojen tukeminen

- Oppilaiden sosiaalisten ja tunnetaitojen tukeminen

- Oppilaiden tarkkaavaisuuden ja oman toiminnan ohjaamisen tukeminen

- Opettajan omat voimavarat ja työssäjaksaminen

 15.5.2018 Sidosryhmäyhteistyö

- Opettaja koti-koulu –yhteistyön ja moniammatillisen yhteistyön pyörteissä

- Ratkaisukeskeinen lähestymistapa työkaluna arjen haasteissa

- Erilaiset eriyttämisen tavat; yhteenveto kehittämisprosessien pohjalta

 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta


Ilmoittautuminen on valitettavasti päättynyt


Takaisin koulutuksiin

Tiedot

Päivät

 • 14.02.2018 09:00 - 15:00
  Paikka Tampere-talo, Riffi
  Kouluttaja(t) Raija Kattilakoski ja Merja Koivisto
 • 21.03.2018 09:00 - 15:00
  Paikka Valtatie 30 (Hatanpään valtatie 30), NH 1
  Kouluttaja(t) Raija Kattilakoski ja Merja Koivisto
 • 18.04.2018 09:00 - 15:00
  Paikka Tampere-talo, Aaria
  Kouluttaja(t) Raija Kattilakoski ja Tea Alarmo
 • 15.05.2018 09:00 - 15:00
  Paikka Tampere-talo, Aaria
  Kouluttaja(t) Raija Kattilakoski ja Tea Alarmo

Paikkoja

 • Osallistujia 29 / 30
 • Varasijalla 0 / 5