Liikkuvaa kielenoppimista

Koulutus käy kaikille perusasteen opettajille, suomen kielen, suomi toisena kielenä sekä vieraiden kielten opettajille. Koulutuksessa käymme läpi, miten eri tavoilla pelejä, leikkejä, liikettä ja liikkumista voidaan hyödyntää kielen rakenteiden sekä sanaston opiskelussa. Kielen rakenteista voimme käydä läpi sanaluokkien, sijamuotojen/ prepositioiden, aikamuotojen ja lauseopin perusasioita osallistujien toiveiden mukaisesti. Harjoituksia voi eriyttää ylös- ja alaspäin ja ne tukevat hyvin myös formatiivista arviointia.

Koulutus sisältää myös osuuden, jossa sopivissa pienryhmissä jaetaan ja sovelletaan harjoituksia.

Kohderyhmä: Koulutus on kohdennettu Tampereen kaupungin opettajille ja esiopetuksen opetushenkilöstölle.

Koulutuksesta aiheutuvat sijaiskulut maksetaan Aivot liikkeelle! –hankkeen varoista.  Huolehdi koulusi koulusihteerille seuraavat tiedot: Aivot liikkeelle! –hanke, joka löytyy SAP:issa nimeltä ACTIONTRACK,  kustannuspaikka  131860 ja palkkakulut prr osalle EP01539.


Ilmoittautuminen on valitettavasti päättynyt


Takaisin koulutuksiin

Tiedot

Päivät

  • 28.11.2018 09:00 - 14:00
    Paikka Pääkirjasto Metso - Luentosali Lehmus (alakerta)
    Kouluttaja(t) Nina Maunu

Paikkoja

  • Osallistujia 30 / 30
  • Varasijalla 2 / 2