Muu koulutustarjonta

MIMA - MIELENTERVEYSTAITOJA MAAHANMUUTTAJAOPPILAILLE

25. - 26.11.19 klo 14-17 Tampereella Monitoimitalossa (Satakunnankatu 13)

Tervetuloa MIELI - Suomen Mielenterveys ry:n (ent. Suomen Mielenterveysseura) Mima –Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille) -koulutukseen!

Koulutus on tarkoitettu peruskoulussa toimiville ammattilaisille kuten opettajille, ohjaajille, kuraattoreille ja rehtoreille. Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus eli se on osallistujille maksuton. Mima –koulutus on kaksiosainen: kahta koulutusiltapäivää seuraa omatoiminen verkkokurssi.

Ilmoittautuminen 1.11. mennessä tästä linkistä:
https://www.webropolsurveys.com/S/6417D8ECBA2C7892.par

Maanantai 25.11 klo 14-17
Monitoimitalon tiloissa Strömmer ja Stenvall (Satakunnankatu 13), 4.krs.
Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden mielenterveyden edistäminen koulussa:
• Suoja- ja riskitekijät, voimavarat ja haasteet
• Minä, me ja muut – Koulu mielenterveyttä tukevana yhteisönä
• Kriisiprosessin ja traumataustan huomioiminen

Tiistaina 26.11 klo 14-17
Monitoimitalon tilassa Wivi Lönn (Satakunnankatu 13), 4.krs.
Työpajatyöskentelyä tunne- ja kaveritaidoista sekä maahanmuuttajataustaisen oppilaan kohtaamisesta ja identiteetin tukemisesta.

Mima-verkkokurssi (1 op)
Teoriaa, videoita, testejä ja tehtäviä sisältävä moodle-kurssi käsittelee emotionaalisen turvallisuuden luomista, syrjinnän ehkäisyä ja monikulttuurisia valmiuksia mielenterveyden edistämisen näkökulmasta. Kurssista saa todistuksen. Osallistumisohjeet lähetetään toisen koulutusiltapäivän jälkeen.

Kouluttajat:

Riikka Nurmi, LO, draamaopettaja, MIELI Suomen Mielenterveys ry

Bashe Ali, projektisuunnittelija, MIELI Suomen Mielenterveys ry

Lisätietoa: asiantuntijakoordinaattori Riikka Nurmi, puh. 040 678 7392, [email protected]

___________________________________________________________

KIELI- JA KULTTUURITIETOISUUS PERUSOPETUKSESSA (5 op)

Syvennä asiantuntijuuttasi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kirjatuista kieli- ja kulttuuritietoisuuden teemoista sekä kieli- että kasvatustieteellisestä näkökulmasta. Koulutuksen tavoitteena on kansalliseen ja kansainväliseen tutkimukseen perustuvien kieli-  ja kulttuuritietoisten toimintakäytänteiden vieminen koulujen arkeen, niin opetukseen kuin kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. 

Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu perusopetuksen aineenopettajille, luokanopettajille, erityisopettajille ja rehtoreille.

Koulutuksen kesto: 24.11.2018-18.5.2019

Koulutuspäivät:

Kulttuuritietoisuus perusopetuksessa 24.11.2018 klo 10–16

Kielitietoisuus perusopetuksessa 12.1.2019 klo 10–16

Kodin ja koulun välinen yhteistyö 16.2.2019 klo 10–16

Katsomustietoisuus perusopetuksessa 6.4.2019 klo 10–16

Kielet, kulttuurit ja katsomukset osana identiteettiä 17.5.2019 klo 16–20

Päätösseminaari 18.5.2019 klo 9–14

Hakeminen: Koulutukseen hakeudutaan 24.10.2018 mennessä linkistä https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/21616/

Lue lisää koulutuksesta

Lisätietoja: Yliopisto-opettaja Raisa Harju-Autti, p. 050 509 9033, [email protected]

______________________________________________________________________________________