Pirkanmaan tutoropettajat2 -hankkeen uusien tutoreiden verkkotapaaminen

Pirkanmaan tutoropettajat2 -hankkeen uusien tutoreiden verkkotapaaminen. Kyseessä on kutsutapaaminen, jonka linkki toimitetaan ilmoittautuneille. Tapaamisessa käydään läpi hankkeen toiminta ja tavoitteet, hankkeen aluetutoreiden tehtävät, tutoropettajan tehtävät ja roolit sekä tutoropettajan verkostot ja toimikenttä. Lisäksi on mahdollista keskustella muista mieltä askarruttavista asioista tutoroinnin ja hanketyön suhteen.

Hanke pähkinänkuoressa:

Hanke koostuu kuudesta tavoitteesta: 1) Alueellisen tasa-arvon edistäminen tutoropettajatoiminnan laadussa, tutoroitavien teemojen monipuolisuudessa sekä tutoropettajien koulutuksessa, 2) koulutuksenjärjestäjärajat ylittävän tutoryhteistyön ja -toiminnan rakenteiden vahvistaminen ja kehittäminen sekä tulevaisuuden tutoropettajatoiminnan mallintaminen, 3) Pirkanmaan tutoropettajat hankkeessa aloitettujen toimintamallien kehittäminen edelleen, 4) verkostoituminen ja tutortoiminnan keskinäinen sparraaminen muiden alueiden kanssa sekä valtakunnallinen yhteistyö, 5) pienten opetuksenjärjestäjien mahdollisuuksien laajentaminen, 6) tutoropettajien ammatillisen hyvinvoinnin kehittäminen osaamisen kehittymisen kautta. Tavoitteisiin päästään koulutuksen järjestäjien rajat ylittävän laajan yhteistyön kautta. Mukana hankkeessa on 27 koulutuksen järjestäjää.


Ilmoittautuminen on valitettavasti päättynyt


Takaisin koulutuksiin

Tiedot

Päivät

  • 12.05.2020 13:00 - 15:00
    Paikka Verkkokoulutus, linkki toimitetaan
    Kouluttaja(t) Pirkanmaan tutoropettajat2 -hankkeen aluetutorit Teemu Kariniemi, Liisi Vesikko, Vesa Hursti ja Jari Halonen

Paikkoja

  • Osallistujia 9 / 25
  • Varasijalla 0 / 5