Koulutukset

Picture

PedaBoss: Älykäs intuitio johtamisessa

Koulutus on suunnattu johto-, esimies- ja tiiminvetotehtävissä toimiville.

Intuition näkökulmasta mahdottomia ongelmia ei ole. On ainoastaan näennäisesti mahdottomia ongelmia, joiden ratkaisua emme kykene näkemään. Luento vastaa siihen miksi emme näe ratkaisuja ja miten voisimme nähdä niitä.

Oman intuition lukutaitoa voi kehittää ja intuition luotettavuutta voi arvioida. Jokaisella meistä on käytössämme useita erilaisia intuitioita. Ne pohjautuvat erilaisiin tietopohjiin, mikä tekee niistä eri tavoin luotettavia. Joistain intuitioista on työelämässä enemmän hyötyä kuin toisista. Ensimmäinen ja työelämässä tunnistetuin intuitio on asiantuntijan intuitio, joka pohjautuu oppimiseen ja kokemukseen. Toinen on vaistoihin pohjautuva intuitio ja kolmas oman älyn ylittävä intuitio. Näillä kaikilla on omat tärkeät tehtävänsä, joskin myös omat vinoumansa. Valjastaaksemme intuition koko potentiaalin, meidän tulee tunnistaa ja valjastaa nämä kaikki kolme.

Ryhmäintuition voi valjastaa työn tueksi. Yksilöiden erilaisia intuitioita voidaan tuoda yhteen. Kaikki intuition signaalit eivät ole tärkeitä tai virheettömiä. Intuition lukutaitoa voi kehittää, jolloin on mahdollista tunnistaa arvokas ja luotettava tieto. Työelämän näkökulmasta hyvä uutinen on se, että intuition signaaleja voidaan yhdistää ryhmässä. Tämä edellyttää sitä, että intuition tuomaa tietoa uskalletaan jakaa ja arvioida. Asiantuntijuuden ja älykkään intuition yhdistelmistä syntyy tietämistä, joka auttaa täysin uuden oivaltamisessa ja mahdottoman ratkaisemisessa.

Tilaisuudessa tarjolla aamupalaa.

Lue lisää ja osallistu

Tiedot
02.10.2019 08.00 - 10.00
Paikka: Valtatie30, nh1 (Hatanpään valtatie 30)
Kouluttaja(t): Intuitiotutkija, tietokirjalija ja taiteen tohtori Ph.D Asta Raami
Picture

PedaBoss: Miten syödä elefantti pala kerrallaan?

Koulutus on suunnattu johto-, esimies- ja tiiminvetotehtävissä toimiville.

PedaBoss -aamupalatilaisuudessa pohditaan muotoiluajattelun roolia innovatiivisuuden ja luovuuden lähtöpisteinä. Millaiset prosessit ja työkalut auttavat pääsemään lyhyessä ajassa pidemmälle kuin uskoimmekaan? Miten isoltakin tuntuva asia voidaan pilkkoa siten, että saadaan ihmisten innostus mukaan?

Lue lisää ja osallistu

Tiedot
06.11.2019 08.00 - 10.00
Paikka: Valtatie30, nh1 (Hatanpään valtatie 30)
Kouluttaja(t): Riina Pulkkinen, johtava asiantuntija, Sitra

Takaisin listaukseen