Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy - syventävä koulutuspäivä

Suositun sosiaaliset ja psykososiaaliset ongelmat opetustyössä - syventävä koulutus: koulutuksessa keskitytään työssäjaksamiskysymyksiin sekä haastaviin vuorovaikutustilanteisiin työyhteisössä perheiden sekä lasten/nuorten kanssa. Koulutuksen tavoitteena on jakaa kasvatustyön arjen kokemuksia työn käytännöistä käsin, tutkia haastavien tilanteiden herättämiä reaktioita itsessä, lisätä ymmärrystä ja pohtia yhdessä erilaisia ratkaisuja. Tavoitteena on myös yhdessä tuottaa ja jakaa konkreettisia ideoita ja välineitä ilmiöiden ja vuorovaikutustilanteiden ymmärtämiseksi ja kommunikaation parantamiseksi.

Koulutuksen teoreettisenä viitekehyksenä toimii ratkaisukeskeinen tapa lähestyä haastavia asioita. Koulutuksen aikana paneudutaan myös kehollisiin menetelmiin työssäjaksamisen tukena. Koulutuksen työmuoto on osallistujien kokemuksista ja tarpeista nousevien tapausesimerkkien läpikäyminen. Kokemusten pohjalta käydään läpi ongelmien tunnistamisen pulmia ja luodaan toimintamalleja sovellettaviksi erilaisiin tilanteisiin. Myös stressinhallintaa ja toimintaa kriisitilanteissa käsitellään tarpeiden ja kokemusten pohjalta. Työtapa on ratkaisu‐ ja voimavarakeskeinen, joka tarkoittaa maanläheistä ja myönteistä tapaa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Työskentelytapa korostaa luovia ratkaisuja, toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä. 

Koulutuksessa tarjolla aamukahvi + suolainen sekä iltapäiväkahvi.

Monitoimitalo13 ulko-ovet aukeavat klo 8.15.


Ilmoittautuminen on valitettavasti päättynyt


Takaisin koulutuksiin

Tiedot

Päivät

  • 11.02.2020 08:30 - 15:30
    Paikka Monitoimitalo13, Stenvall, (Satakunnankatu 13), käynti Pellavatehtaankadun puolelta
    Kouluttaja(t) Opettajat, työnohjaajat ja psykoterapeutit Jaana Rajaveräjä ja Henriikka Lappalainen

Paikkoja

  • Osallistujia 27 / 30
  • Varasijalla 0 / 5