Koulutustietojen tallentaminen

Kehittämis- ja koulutussuunnitelman tavoitteena on, että jokainen työntekijä osallistuu vähintään kolmeen koulutuspäivään vuosittain. Koulutuspäivä (laskennallisesti 6 t/pv) voi koostua useasta koulutusjaksosta, jotka ovat kestäneet vähintään tunnin. Kaikki koulutukset tallennetaan SAP- tietojärjestelmään. Vain tallennettujen koulutustietojen perusteella on kalenterivuosittain mahdollista saada kuntakohtaista koulutuskorvausta.

OSALLISTUESSASI KOULUTUKSEEN

Kaupungin omaan koulutukseen (löytyvät Eeventistä/Taskusta)

⇒ Sinun EI tarvitse ilmoittaa osallistumistasi kurssin jälkeen erikseen. Tiedot kirjataan osallistujalistojen perusteella suoraan Sapin kurssipuuhun.

Muun tahon järjestämään koulutukseen (esim. ainejärjestöt, yhdistykset, yliopistot, koulutusyritykset) ⇒ Käy täyttämässä e-lomake heti koulutuksen jälkeen. Tämän jälkeen tietosi tallennetaan keskitetysti Sap-kurssipuuhun.

JÄRJESTÄESSÄSI KOULUTUSTA

esim. päiväkoti/koulu/alue järjestää omaa koulutusta tai kehittämispäivän ⇒ Toimita osallistujalista heti koulutuksen jälkeen yhteispostilaatikkoon [email protected] tai kurssitallentaja Helena Niemiselle.