Osaamisen kehittäminen

Tampereen kaupungin osaamisen kehittäminen perustuu 70-20-10 malliin. Mallin mukaan 70 % työssä kehittymisessä tapahtuu kokemuksista oppimalla, 20% toisten kanssa yhdessä tekemällä ja oppimalla sekä 10% koulutuksien kautta.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä perusopetuksessa osaamisen kehittäminen perustuu henkilöstösuunnitelmaan. Varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmat luovat tarpeen osaamisen jatkuvalle kehittämiselle. Uudet ja muuttuvat toimintamallit sekä digitalisaatio haastavat henkilöstöä uudenlaiseen ajatteluun ja yhdessä tekemisen kulttuuriin. Ammatillisen osaamisen kehittymistä tuetaan ops- ja vasuagenttioiminnalla, tiimi- ja työparityöskentelyyn kannustamalla, kehityskeskusteluilla ja monipuolisilla henkilöstökoulutuksilla.