Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

Beyond Creative
Välimaankatu 1-5 D 54
33500 Tampere
Puhelin 045 143 28 99
Y-tunnus 2715332-2
[email protected]

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Jared Mäenpää / Beyond Creative
045 143 28 99
[email protected]

Rekisterin nimi:

eeventti.fi käyttäjärekisteri (jäljempänä rekisteri).

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet:

Henkilötietoja käsitellään eeventti.fi:n käyttäjän suostumuksella (sopimussuhde) eeventti.fi:n tapahtumajärjestelmän (jäljempänä palvelu) ylläpitämiseen sekä asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. 

Käyttäjän suostumuksella hänelle voidaan myös lähettää sähköisiä uutiskirjeitä tai muita ilmoituksia palvelusta.

Henkilörekisterin tietosisältö:

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: 

  • sähköpostiosoite *
  • etunimi *
  • sukunimi *
  • salasana *
  • puhelinnumero *
  • tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista *
  • tietoja käyttäjän koulutuksista ja tapahtumista *
  • IP-osoitteet *
  • Win-tunnus (vain Tampereen kaupungin työntelijöille)
  • sekä muita mahdollisia käyttäjän, palvelussa olevien järjestäjille, antamia tietoja

*Palvelun keräämät tiedot

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekisterin tietoja käytetään palvelun toiminnan hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoliselle taholle poislukien palvelun järjestäjät, joille käyttäjä on itse sopimussuhteen mukaisesti antanut tietonsa. 

Palvelun järjestäjien keräämiä tietoja ei kuitenkaan jaeta toisten järjestäjien kanssa, mikäli järjestäjät eivät kuulu samaan organisaatioon/konserniin. Myöskään järjestäjien keräämiä muita mahdollisia henkilötietoja ei hyödynnetä palvelussa, ellei asiasta ole erikseen mainittu.

Mahdolliset muut kolmannet osapuolet ovat lueteltu tämän rekisteriselosteen lopussa. 

Rekisterin tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa palvelun tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien (esim. palvelimen tai sovelluksen-hallinnointi) yhteydessä sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaus

Tietoja käsitellään luottamuksellisesti. 

Tallennetut henkilötiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa.

Tietoja käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. 

Henkilötietojen säilytysaika

Kun henkilötiedot on tallennettu sopimussuhteen perusteella, niin henkilötietoja säilytetään koko sopimussuhteen ajan, mukaanlukien palvelussa olevien järjestäjien sopimussuhteen osalta, ja niin kauan sen jälkeen kun siihen on perusteltu tai laillinen syy.

Mikäli henkilötiedot on tallennettu pelkästään henkilön suostumuksen perusteella, niin tiedot poistetaan viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on pyytänyt tietojensa poistamista ja sille ei ole perusteltua estettä tai laillista estettä.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee toimittaa sähköpostitse edellämainitulle yhteyshenkilölle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Käyttäjä voi päivittää tietojaan palvelun profiilistaan kirjautumalla sisään. 

Lisäksi käyttäjä voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseksi edellä mainituilla rekisterin yhteyshenkilöön.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus siirtää tietonsa toiseen palveluun. 

Tietojen siirtämistä  koskeva pyyntö tulee toimittaa sähköpostitse edellämainitulle yhteyshenkilölle.

Oikeus tulla unohdetuksi

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tulla unohdetuksi, mikäli tietojen säilyttämiseen ei ole perusteita. Tietojen poistamista koskeva pyyntö tulee toimittaa sähköpostitse edellämainitulle yhteyshenkilölle.

Palvelu voi joko poistaa kaikki käyttäjän tiedot tai anonymisoida ne, riippuen tietojen käyttötarkoituksesta.

Evästeiden käyttö

Palvelu ei tallenna mitään sellaista tietoa, joka sellaisenaan mahdollistaisi tunnistamaan yksittäisiä käyttäjiä ilman heidän lupaansa. Jokainen eväste, jota voidaan käyttää sivustolla, käytetään ainoastaan istunnon aikana tai säilyttääkseen käyttäjän asetuksia. 

Evästeitä ei jaeta kenenkään kolmannen osapuolen kanssa.

Kolmannet osapuolet

Amazon Web Services
Varmuuskopiot, palvelun tiedostot, tietokanta ja muut järjestelmät.
Vain EU:n alueella olevilla palvelimilla.
https://aws.amazon.com/privacy/

SendGrid
Sähköpostien lähettäminen.
https://sendgrid.com/resource/general-data-protection-regulation-2/

Vercel
Uuden käyttöliittymän tuottaminen, tilastot sen toiminnasta.
https://vercel.com/legal/dpa